Kolekcje Muzealne

Jako pierwszy dom aukcyjny w Polsce rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną współpracę z muzeami, oferując pomoc w rozwijaniu rodzimych i zagranicznych kolekcji. Naszą misją jest popularyzacja sztuki, którą możemy realizować między innymi poprzez działania wspierające instytucje kultury. Jednym z głównych celów jest wspieranie muzeów w pozyskiwaniu funduszy, które umożliwiają zakup wybitnych dzieł sztuki. 

 

 

DESA Unicum oferuje instytucjom różnorodne usługi, w tym:

  • Pozyskiwanie dzieł sztuki do kolekcji i na wystawy czasowe - dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych pracowników wyszukujemy na rynku – zarówno polskim  jak i zagranicznym, oraz w zbiorach prywatnych – najlepsze dzieła sztuki klasy muzealnej.
  • Depozyty - pośredniczymy również w wymianie i wykupywaniu prywatnych depozytów. Pomagamy w organizowaniu wystaw czasowych, pośrednicząc w wypożyczaniu obiektów od prywatnych kolekcjonerów. 
  • Wyceny – dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów możemy pomóc w wycenie wartości rynkowej dzieł sztuki czy oszacowaniu kwoty ubezpieczenia.
  • Prawo pierwokupu – reprezentacja muzeów biorąca udział w licytacji zawsze ma prawo pierwokupu dzieł, które chce pozyskać do swoich kolekcji.
  • Pozyskanie sponsorów – DESA Unicum współpracuje z wieloma firmami i osobami prywatnymi i może pośredniczyć w pozyskaniu sponsorów do wystaw czasowych lub pojedynczych obiektów.
  • Projekty charytatywne – jako firma, która od lat angażuje się w działalność charytatywną i pomogła w przeprowadzeniu kilkudziesięciu takich licytacji, z przyjemnością pomożemy w organizacji aukcji na szczytny cel.

 

Współpracujemy z muzeami na całym świecie, oferując im najciekawsze prace polskich klasyków sztuki dawnej oraz współczesnej. Zapewniamy kompleksową opiekę nad instytucjonalnymi kolekcjami dzieł sztuki, wspierając muzea w rozwoju ich kolekcji. 

 

Skontaktuj się z nami: biuro@desa.pl

Do muzealnych zbiorów udało nam się pozyskać takie wybitne dzieła jak m.in.: