Kolekcje Muzealne

Jako pierwszy dom aukcyjny w Polsce rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną współpracę z muzeami, oferując pomoc w rozwijaniu rodzimych i zagranicznych kolekcji. Naszą misją jest popularyzacja sztuki, którą możemy realizować między innymi poprzez działania wspierające instytucje kultury. Jednym z głównych celów jest wspieranie muzeów w pozyskiwaniu funduszy, które umożliwiają zakup wybitnych dzieł sztuki. 

Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych pracowników wyszukujemy na rynku – zarówno polskim  jak i zagranicznym, oraz w zbiorach prywatnych – najlepsze dzieła sztuki klasy muzealnej. Pośredniczymy również w wymianie i wykupywaniu prywatnych depozytów. Pomagamy w organizowaniu wystaw czasowych, pośrednicząc w wypożyczaniu obiektów od prywatnych kolekcjonerów. 

Współpracujemy z muzeami na całym świecie, oferując im najciekawsze prace polskich klasyków oraz sztuki współczesnej. Zapewniamy kompleksową opiekę nad instytucjonalnymi kolekcjami dzieł sztuki, wspierając muzea w rozwoju ich kolekcji. 

Do muzealnych zbiorów udało nam się pozyskać takie wybitne dzieła jak m.in. Portret Laszczki" Józefa Mehoffera, Portret Karola Potkańskiego" Jacka Malczewskiego czy Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego" Jana Matejki.