Zespół

Zespół

Rada Nadzorcza

Juliusz Windorbski Przewodniczący
Marcin Sobka Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej m.sobka@desa.pl
Wojciech Dziakowski Członek Rady Nadzorczej, Radca prawny w.dziakowski@desa.pl