Zespół

Zespół

Dział Administrowania Obiektami

Kamil Lisek p.o. Kierownika Działu +48 538 818 480 k.lisek@desa.pl
Paweł Wątroba Specjalista ds. obiektów +48 22 163 66 21 +48 514 446 849 p.watroba@desa.pl
Paweł Wołyniak Specjalista ds. obiektów +48 22 163 66 21 +48 506 251 934 p.wolyniak@desa.pl
Marta Turos Konserwator Dzieł Sztuki +48 532 741 198 m.turos@reaart.com
Adam Krawczyk Specjalista do spraw konserwacji i obsługi zbiorów +48 506 440 120 a.krawczyk@reaart.com