Zespół

Zespół

Dział Administrowania Obiektami

Karolina Śliwińska Kierownik Działu +48 22 163 66 21 +48 795 121 575 k.sliwinska@desa.pl
Paweł Wątroba Specjalista ds. obiektów +48 22 163 66 21 +48 514 446 849 p.watroba@desa.pl
Piotr Śledź Specjalista ds. obiektów +48 795 121 561 p.sledz@reaart.com
Paweł Wołyniak Specjalista ds. obiektów +48 22 163 66 21 +48 506 251 934 p.wolyniak@desa.pl
Kamil Lisek Specjalista ds. obiektów +48 538 818 480 k.lisek@desa.pl
Marta Turos Konserwator Dzieł Sztuki +48 532 741 198 m.turos@reaart.com
Adam Krawczyk Specjalista do spraw konserwacji i obsługi zbiorów +48 506 440 120 a.krawczyk@reaart.com