Panorama Kossakowska

2 sierpnia 2022

Panorama Kossakowska

Tegoroczna aukcja "Ród Kossaków" kompiluje dzieła najważniejszych przedstawicieli tej malarskiej familii – Juliusza, Wojciecha oraz Jerzego. W ofercie można odnaleźć zarówno dobrze znane i lubiane motywy, jak i w pełni unikalne kompozycje o znaczących walorach historycznych i kolekcjonerskich.

 

Podczas odbywającej się wyjątkowo w Sopocie aukcji DESY Unicum zostanie zaprezentowany nietuzinkowy "Portret śpiewaczki operowej Ireny Luce na pokładzie statku" autorstwa Wojciecha Kossaka, namalowany w 1921. Przedstawiona Irena Luce była znaną śpiewaczką – sopranistką Opery Warszawskiej. Z Wojciechem Kossakiem łączyła ją wieloletnia przyjaźń, która zaowocowała kilkoma portretami kobiety. Artystka w późniejszym czasie poślubiła Amerykanina, Wilsona, z którym zamieszkała w Paryżu. Kolejną oryginalną pozycją oferowaną na tegorocznej aukcji jest "Modlitwa na pustyni" pędzla Jerzego z 1933. Praca ta wyróżnia się na tle stosunkowo jednolitego tematycznie oeuvre Kossaków, prezentując temat odległy od patriotycznych kompozycji rodu. Ten egzotyczny motyw został zaczerpnięty zapewne od samego Wojciecha, który tworzył orientalne kompozycje będące wynikiem podróży w rejony Afryki Północnej.

Obiekt, który zasługuje na oddzielną wzmiankę to jedyne dzieło Juliusza Kossaka prezentowane na aukcji. "Ogniem i Mieczem", czyli cykl 12 kompozycji do powieści Henryka Sienkiewicza z lat 1885-86 to zbiór pierwszych stworzonych ilustracji do trylogii Sienkiewicza. Ukazuje on sceny, które na trwałe weszły do polskiej kultury – pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem czy śmierć Longinusa Podbipięty. Prace same w sobie stanowią wysoką wartość artystyczną. Dziś docenione jeszcze bardziej, do niedawna uważane za zaginione.

Samodzielną grupę malarską stanowią tematy powstańcze oraz te pochodzące z cyklu napoleońskiego. "Noc listopadowa" Wojciecha Kossaka z 1898 stanowi jedno z ważniejszych dzieł tego malarza. Przedstawia jeden z istotniejszych zrywów narodowościowych – Powstanie Listopadowe – podczas którego doszło do starcia oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskimi. Scena została osadzona na moście w Łazienkach Królewskich. W tle kompozycji widoczny jest pomnik króla Jana III Sobieskiego. "Napoleon pod Moskwą" z 1922 oraz "Odwrót Napoleona spod Moskwy" z 1940, oba autorstwa Jerzego Kossaka, pokazują, iż mimo upływu lat zainteresowanie tematyką walki o niepodległość nie osłabło w twórczości tego malarza. Kontynuował on tradycję, nawiązując do dzieł swego ojca, ukazując epizody z wojen napoleońskich.