Dama w typie dziecięcym

30 listopada 2020

Dama w typie dziecięcym

Rok 1925 to początek jednoosobowej, fenomenalnej na przestrzeni dziejów sztuki, Firmy Portretowej "S.I. Witkiewicz", prowadzącej nieprzerwaną działalność przez 14 lat, aż do śmierci Witkacego w 1939. Prezentowany portret Wandy Janiszowskiej-Groniowskiej został stworzony w ostatnim roku życia artysty.

 

Zwyczajowo, przy sygnaturze Witkacy umieszczał datę, która w tym przypadku przypada na luty 1939. W tym miesiącu artysta przebywał w Zakopanem, by w połowie lutego udać się na tydzień na Śląsk. Z tego czasu pochodzi korespondencja do przyjaciela artysty, Białynickiego-Biruli, w której pisze, że rozpoczął "Nowe Życia", rezygnując od 3 tygodni z nikotyny i alkoholu. Informacja ta pokrywa się z zapisem przy sygnaturze, świadcząca o abstynencji Witkacego.

Władysław Jan Grabski, Stanisław Ignacy Witkiewicz z Janiną Turowską-Leszczyńską, z seansu „Sceny improwizowane”, źródło: Archiwum DESY Unicum

 

W ciągu działania firmy powstało kilka tysięcy wizerunków osób zarówno z nieprzeciętnego kręgu artysty, jak i nieznanych malarzowi klientów z wyższych sfer. Równolegle do powstania firmy został skodyfikowany regulamin, który podniósł działalność Witkacego do bezprecedensowego zjawiska na przestrzeni XX-lecia międzywojennego. W regulaminie zawierał bowiem bardzo jasno określone relacje – okraszone oczywiście osobliwym stylem zakopiańskiego artysty – dotyczące relacji firmy i zamawiającego. Przykładowo, paragraf 3 głosił istotną tezę, że: 

"Wykluczona jest absolutnie wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swego specjalnego upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować". 

Równie dosadny jest jeden z ostatnich zapisów mówiący o tym, że:

"Firma prosi o uważne przestudiowanie regulaminu. Nie mając żadnej egzekutywy, liczy na delikatność i dobrą wolę klientów co do wypełnienia warunków. Przeczytanie i zgodzenie się na regulamin uważa się za równoznaczne z zawarciem umowy. Dyskusja nad regulaminem jest niedopuszczalna". 

Oprócz regulaminu, Witkacy na potrzeby firmy stworzył siedem typów portretów, z których klient mógł wybrać najbardziej odpowiadający mu wizerunek, zarówno pod względem artystycznym, jak i finansowym. Jednak jeden wariant, opisany jako typ C, był wyłączony z oferty, ze względu na wyjątkowy charakter wizerunku, sięgający założeniu "Czystej Formy", stworzony pod wpływem narkotyków. W paragrafie regulaminu Firmy Portretowej "S.I. Witkiewicz" artysta opisał i scharakteryzował wszystkie rodzaje wizerunków, podając również ich ceny.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Portret kobiety, 1933, źródło: Archiwum DESY Unicum

 

z nich był – "typ A – rodzaj stosunkowo najbardziej tzw. wylizany. Odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych niż męskich. Wykonanie ‘gładkie', z pewnym zatraceniem charakteru na korzyść upiększenia względnie zaakcentowania ‘ładności'". Portret w typie A był najdroższy, jego podstawowa cena to 350 złotych. T.B. – rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury, a koszt to 250 złotych. T.C, C+Co, Et, C+Co+Et, itp. – typy te wykonywane przy pomocy C2H5OH i narkotyków wyższego rzędu – obecnie wykluczone. Charakterystyka modela subiektywna – spotęgowania karykaturalne tak formalne, jak i psychologiczne niewykluczone. W granicy kompozycja abstrakcyjna, czyli tzw. Czysta Forma. Typ ten nie posiadał ceny i był zarezerwowany wyłącznie dla wąskiej grupy z otoczenia Witkacego. Jednak już T.D. – to samo osiągnięte bez żadnych sztucznych środków, a koszt portretu to 100 złotych. Typ przedostatni według regulaminu to T.E i jego kombinacje z poprzednimi rodzajami. Dowolna interpretacja psychologiczna według intuicji firmy. Cena oscylowała w przedziale od 150 do 250 złotych. Spis zamyka T.B+E (tzw. dziecinny) – Z powodu ruchliwości dzieci czysty T.B. jest przeważnie niemożliwy. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Portret dziewczynki na tle pejzażu, 1927, źródło: Archiwum DESY Unicum

 

Jednak przewrotność i wszechobecna ironia Witkacego nie pozwalały na trzymanie się sztywnych ram regulaminowych typów. Zakwalifikowany jako typ dziecięcy T.B+E był również wykorzystywany dla portretowania urodziwych kobiet, które podobały się artyście. Niewątpliwie, do tej grupy kobiet należała sportretowana Wanda Janiszowska-Groniowska. Witkacy z niezwykłą starannością oddał delikatną fizjonomię modelki – doskonale wystudiował drobną twarz kobiety o wielkich błękitnych oczach. Z niesamowitą dla siebie precyzją artysta opracował uczesanie Wandy Janiszowskiej, powtarzając bladobłękitne bliki na włosach modelki, będące paralelą do koloru ubioru modelki. Prezentowany portret to zapis fizjonomii i ducha, w którym Witkacy osiągnął fuzję, łącząc urodę modelki i melancholijną powagę Wandy Janiszowskiej-Groniowskiej.