Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019, godz. 19:00

Józef Brandt (1841 Szczebrzeszyn - 1915 Radom)
Pochód z łupami - powrót z wyprawy wiedeńskiej, około 1883-84
Cena wylicytowana: 2 000 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Józef Brandt (1841 Szczebrzeszyn - 1915 Radom)
Pochód z łupami - powrót z wyprawy wiedeńskiej, około 1883-84

Cena wylicytowana: 2 000 000 zł

olej/płótno, 72 x 112 cm
sygnowany i opisany l.d.: ‘Józef Brandt | z Warszawy | Monachium’
na odwrociu papierowa nalepka aukcyjna oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie; HISTORYCZNE TYTUŁY: Der Polen Rückkehr von Wien, Jeńcy tureccy po bitwie pod Wiedniem r. 1683, Odwrót spod Wiednia, Pochód lisowczyków, Powrót Sobieskiego spod Wiednia, Powrót spod Wiednia, Powrót z łupami, Powrót z Wiednia, Powrót z wyprawy wiedeńskiej, Rückkehr polnischer Hilfstruppen von Wien 1683, Rückkehr von der Belagerung Wien’s, Zwycięzcy z łupami
ID: 79395
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
 • sprzedaż w Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu, 1918
 • kolekcja Zbigniewa Rosińskiego, Poznań
 • depozyt w Muzeum Narodowym w Poznaniu 1920-1928
 • Salon Sztuk „Skarbiec”, Warszawa, 1941
 • zbiory inż. Wołkowicza, Warszawa
 • kolekcja prywatna
 • dom aukcyjny Agra-Art (sprzedaż prywatna 2005)
 • depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie, 2006-2009 (eksponowany w Galerii Sztuki Polskiej)
 • dom aukcyjny Agra-Art, grudzień 2009
 • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
 • Józef Brandt 1841-1915, redakcja naukowa Ewa Micke-Broniarek, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2018, nr kat. I.155
 • Ewa Micke-Broniarek, Tematy rodzajowe w malarstwie Józefa Brandta / Genre themes in Józef Brandt’s painting, w: Józef Brandt (1841-1915). Między Monachium a Orońskiem / Between Munich and Orońsko, red. Monika Bartoszek, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 20 czerwca 25 października 2015, Orońsko 2015, s. 18, 19, 21 (il.), 113 (il.)
 • Orientalism in Polish Art, katalog wystawy, Pera Müzesi, 23 października 2014 – 18 stycznia 2015, Istanbul 2014, s. 63, 132 (il.)
 • 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, b.d. 2008, s. 242 (il.)
 • Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 17 października – 21 grudnia 2008, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 30 stycznia – 26 kwietnia 2009, Warszawa 2008, s. 33, 112, nr kat. i il. 28
 • Irena Olchowska-Schmidt, Pochody i powroty motyw drogi na obrazach Józefa Brandta, w: Malarze polscy w Monachium. Materiały z sesji naukowej, red. Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2007, s. 144
 • Katarzyna Dziadek, Orientalizm w twórczości Walerego Przyborowskiego i Józefa Brandta, w: Walery Przyborowski i Józef Brandt, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2007, s. 204
 • Anna Bernat, Józef Brandt (1841-1915), Warszawa 2007, s. 63
 • Adrianna Adamek-Świechowska, Józefa Brandta i Walerego Przyborowskiego powroty do przeszłości…, w: Walery Przyborowski i Józef Brandt, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2007, s. 191
 • Ewa Micke-Broniarek, Józef Brandt, Wrocław 2005, s. 53, 54 (il.)
 • Hans Peter Bühler, Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni. Polska szkoła monachijska, Warszawa 1998, s. 106
 • Irena Olchowska-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 1996, s. 65 (il.)
 • Hans Peter Bühler, Jäger Kosaken und polnische Reiter. Josef von Brandt, Alfred von Wierusz-Kowalski, Franz Roubad und der Münchner Polen Kreis, Hildesheim-Zürich-New York 1993, s. 112
 • Marek Kwiatkowski, Polscy malarze koni, Warszawa 1991, s. 49
 • Andrzej Ryszkiewicz, Handel dziełami sztuki w okupowanej Warszawie 1939-1944, w: Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985, Warszawa 1988, s. 233
 • Teresa Sowińska, Józef Brandt, Warszawa 1976, s. 31 (il.), 34-35
 • Tadeusz Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 61 (il.), 79
 • Wanda Czernic-Żalińska, Salon Sztuki „Skarbiec” w Warszawie. Kalendarz działalności w latach 1940-1950, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1966, t. 10, s. 481, 483
 • Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. 2, Wrocław-Kraków 1960, s. 67, il. 31
 • Bogdan Zakrzewski, Sienkiewicz i Brandt, maszynopis, praca doktorska, 1947, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sygnatura 999771, s. 95
 • Feliks Kopera, Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku, Kraków 1929, tabl. 54
 • Marian Gumowski, Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej, Kraków 1924, s. 26, nr kat. i il. 169
 • Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego wystawionych na rzecz Polskiego Białego Krzyża w Warszawie w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, Warszawa 1919, nr kat. i il. 69
 • Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego ku uczczeniu pamięci Józefa Brandta i A. Wierusz-Kowalskiego, Muzeum im. Mielżyńskich, Poznań 1918, nr kat. 9
 • Adam Ballenstedt, Wystawa klasyków w Muzeum im. Mielżyńskich, „Kurier Poznański” 1918, nr 12, s. nlb. 5
 • Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego wystawionych pod protektoratem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 1918, nr kat. i il. 69
 • „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 36, s. 726-727 (il.), 738, nr 127, s. 364
 • E. A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung München, Jubiläums-Schrift, München 1896, s. 10
 • Friedrich von Boetticher, Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte, t. 1, Dresden 1895, s. 130, nr 37
 • „Tygodnik Ilustrowany” 1885, nr 105, s. 15, nr 121, s. 271
 • „Kurier Lwowski” 1885, nr 342, s. 6
 • „Kłosy” 1885, nr 1020, s. 43
 • Emmerich Ranzoni, Kunstblatt. Malerei, „Neue Freie Presse” 1884, nr 7298, s. 4
 • „Neue Freie Presse” 1884, nr 7281, s. 6
 • ARCHIWALIA:
 • Inwentarz depozytów Muzeum Wielkopolskiego. Depozyt Rosińskiego, Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu, sygn. MNP A, rkps, k. 28, poz. 4
Wystawiany
 • Józef Brandt 1841-1915, Muzeum Narodowe w Warszawie, 22 czerwca – 30 września 2018, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 28 października 2018 – 6 stycznia 2019
 • Orientalism in Polish Art, Pera Müzesi, Stambuł, 23 października 2014 – 18 stycznia 2015
 • Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie, 17 października – 21 grudnia 2008, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 30 stycznia – 26 kwietnia 2009
 • Sale Redutowe Teatr Wielkiego w Warszawie, 1919
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1918
 • Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu, 1918
 • Pałac Działyńskich, Poznań 1885
 • Kunstverein, Wiedeń, 1884-1885
 • Posener Kunstverein, Poznań, 1884
 • Kunstverein, Drezno, 1884
Więcej informacji
Różnobarwne korowody hajduków, Tatarów i Kozaków, handlarze perscy oferujący na targach tkane złotem tkaniny, szerokie pustynne stepy, lśniące tureckie szable, arabskie rumaki... Oto repertuar malarstwa Józefa Brandta. Repertuar, który elektryzował publiczność w Monachium i Wiedniu, zapewnił artyście wielki finansowy sukces, a przy okazji patriotycznie nastawiał krytyków piszących do krakowskich i warszawskich gazet. Kwestia orientalizmu, czy „tematyki wschodniej” obecnej w sztuce Brandta od wielu dziesięcioleci jest przedmiotem fascynacji, badań i sporów. Przy okazji niedawnej wystawy artysty w Muzeum Narodowym w Warszawie i wydania monumentalnego catalogue raisonné, Irena Olchowska- Schmidt poświęciła tym problemom obszerny esej. „Wschodniość” sztuki Brandta interpretowała jako nieuświadomioną „stronę jego osobowości” i „antidotum na niemiecką krew płynącą w jego żyłach”. W zainteresowaniu orientalizmem widziała z kolei „postawę romantyczną, uczuciową i religijną” i „wyraz raczej skłonności, niż zamierzenie”. Konstatowała: „w najgłębszych zakamarkach swej duszy był Brandt poetą stepowym”. Podkreślić należy jednak, że oprócz tej parapsychologicznej interpretacji możliwa jest inna, bardziej przyziemna wykładnia. Orientalizm Brandta nie musiał być bowiem tylko wyrazem duchowych niepokojów fin de siècle’u i wewnętrznego konfliktu artysty rozdartego między Monachium a Warszawą. Mógł być także świadomie budowaną strategią i polityką artystyczną. Zacznijmy jednak od rudymentów. Brandt po raz pierwszy zetknął się z obrazami podejmującymi tematykę Orientu podczas swojego pobytu w Paryżu w latach 1858-60 (kiedy przybył do miasta świateł miał zaledwie siedemnaście lat). Oglądał zapewne święcące tryumfy obrazy Horace Verneta przedstawiające napoleońską epopeję w Egipcie, być może także wschodnie kompozycje Delacroix (słynną „Śmierć Sardanapala” wystawiono w Paryżu stosunkowo niedawno, bo w 1846). Wbrew pokutującej w literaturze legendzie, mało prawdopodobne, aby młody Brandt zachłysnął się orientalizmem Jean-Léon Gérôme’a – ten w okresie pobytu polskiego malarza we Francji fascynował się bowiem raczej Grecją niż Persją. Uzbrojony w bagaż wizualnych doświadczeń Brandt podjął własne próby artystyczne. Po powrocie z Paryża wystawił w Warszawie „Powrót Tatarów” po bitwie pod Tychinem (1862). Okres krzepnięcia jego wschodnich pasji przypadł jednak dopiero na okres monachijski. Po przybyciu na Izarę młody Brandt uczył się u Theodora Horschelta, malarza zafascynowanego Algierią i Kaukazem. Wiadomo, że to właśnie on udostępnia polskiemu artyście swój bogaty zbiór orientalnych strojów, szabel i łuków i zachęcał do ich studiowania. Brand podejmuje kolejne próby ożenku orientalnych motywów i kostiumów z tematyką polską. Maluje powroty z wyprawy wiedeńskiej (1865, 1867, kolekcja prywatna, Muzeum Sztuki, Łódź). Rozpoczyna pracę nad monumentalną (ponad 3 metry szerokości) „Bitwą pod Wiedniem” (1873, Muzeum Wojska Polskiego). Po śmierci swojego nauczyciela, Horschelta, Brandt postanawia bardzo poważnie i całkiem dosłownie zainwestować w Orient. Kupuje od wdowy po Horschelcie duże ilości wschodnich tkanin i pojedyncze meble. To właśnie te zakupy w kolejnych latach stanowić będą podstawę dekoracji i wyposażenia jego własnego atelier. Osiągnąwszy trzydzieści lat, Brandt wyrusza w studyjną podróż na Ukrainę. Tworzy liczne szkice, zbiera fotografie. Zebrany materiał pozwala mu w kolejnych latach tworzyć różnorodne kompozycje kozackie i tatarskie, niekiedy okraszone tytułami sugerującymi związek z historią narodową. Nie wdając się w dywagacje, czy za orientalizmem Brandta stał wewnętrzny konflikt między jego wschodnią i zachodnią tożsamością, podkreślić należy, że przyjęta strategia przyniosła artyście spektakularny sukces – zarówno symboliczny, jak i finansowy. Wschodnie sceny Brandta przyjmowano w Polsce podobnie jak powieści Sienkiewicza (który to zresztą Brandta ubóstwiał) z zadowoleniem i resentymentem. Na wystawach w Paryżu, Berlinie i Wiedniu brantowscy Kozacy myleni byli co prawda z Persami, ale przyciągali uwagę krytyków. Przede wszystkim jednak przyciągali klientelę: zarówno publiczne instytucje, jak i pojedynczych kolekcjonerów. To właśnie dzięki swoim scenom wschodnim Brandt jeszcze przed czterdziestką osiągnął status gwiazdy i jednego z najlepiej sprzedających się polskich malarzy.

Dodaj obiekt

1
Ilona Herc
Sama, 2017
Cena wylicytowana: 3 500 zł
2
Adam Wątor
Dziewczyna z rzeźbą Moora 2, 2019
Cena wylicytowana: 5 000 zł
3
Mirella Stern
Pokochawszy, 2019
Cena wylicytowana: 4 800 zł
4
Marzena Machaj
Tęsknoty, 2019
Cena wylicytowana: 1 100 zł
5
Łukasz Biliński
William, 2019
Cena wylicytowana: 5 500 zł
6
Agata Krutul
Community 4, 2019
Cena wylicytowana: 5 000 zł
7
Klaudia Świątczak-Pjanka
Houten, 2019
Cena wylicytowana: 3 500 zł
8
Justyna Jędrzejowska
Pejzaż mistyczny, tryptyk, 2016
Cena wylicytowana: 1 600 zł
9
Katarzyna Kukuła
Zimą dziewczynki bawią się najlepiej, 2018
Cena wylicytowana: 2 200 zł
10
Pavel Samlik
Golden Field, 2019
Cena wylicytowana: 1 500 zł
11
Martyna Mączka
Latawce, 2019
Cena wylicytowana: 1 900 zł
12
Bartłomiej Koter
Parisian Twins, 2019
Cena wylicytowana: 30 000 zł
13
Dominik Janyszek
3625, 2019
Cena wylicytowana: 4 800 zł
14
Marek Haba
Moja przestrzeń, 2019
Cena wylicytowana: 1 500 zł
15
Marek Pękacz
Rex dominantum - miasto szyfru, 2019
Cena wylicytowana: 6 000 zł
16
Grzegorz Klimek
Peleton, 2019
Cena wylicytowana: 6 000 zł
17
Marek Ejsmond-Ślusarczyk
Elizjum I, 2012
Cena wylicytowana: 2 600 zł
18
Katarzyna Gołębiowska
12.35, 2019
Cena wylicytowana: 5 500 zł
19
Katarzyna Słowiańska-Kucz
Małe królestwo, 2019
Cena wylicytowana: 4 200 zł
20
Teresa Legierska
Zawirowanie, 2016
Cena wylicytowana: 6 000 zł
21
Jakub Górski
Portret syntetyczny VII, 2019
Cena wylicytowana: 2 000 zł
22
Lia Kimura
Conscious, 2019
Cena wylicytowana: 5 000 zł
23
Katarzyna Frankowska
Kamień?, 2013
Cena wylicytowana: 1 200 zł
24
Agnieszka Zabrodzka
Enklawa, 2019
Cena wylicytowana: 3 000 zł
25
Anna Zalewska
Gdy nie ma marzeń, rzeczywistość ślepe powiela twarze, 2019
Cena wylicytowana: 7 000 zł
26
Magdalena Libero
Z cyklu 'Matka', Bez tytułu, 2019
Cena wylicytowana: 2 000 zł
27
Radosław Suliga
Kapitol, 2019
Cena wylicytowana: 1 200 zł
28
Sonia Ruciak
Cel, 2019
Cena wylicytowana: 8 500 zł
29
Paulina Zalewska
Skandynawskie frutti di mare, 2019
Cena wylicytowana: 7 000 zł
30
Kat Garstka
Na zawsze Twoja, 2019
Cena wylicytowana: 4 500 zł
31
Rafał Knop
Z cyklu 'Swimming pool', Madame Ev’12, 2019
Cena wylicytowana: 4 200 zł
32
Malwina Jagóra
Randka w Wenecji, 2019
Cena wylicytowana: 1 300 zł
33
Aleksandra Osa
Z cyklu 'Melting Paradise', MP2-3, 2017
Cena wylicytowana: 6 000 zł
34
Konrad Oleksiak
Łuk, chimera i papierowa żyrafa, 2019
Cena wylicytowana: 5 000 zł
35
Emilia Jechna
Sny, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
36
Filip Moszant
AA, 2019
Cena wylicytowana: 3 000 zł
37
Anna Pszonka
W Blasku, 2019
Cena wylicytowana: 1 400 zł
38
Maria Jagłowska
Kamuflaż, 2019
Cena wylicytowana: 3 200 zł
39
Monika Mrowiec
Słońce niezwyciężone, 2019
Cena wylicytowana: 3 500 zł
40
Patrycja Kruszyńska-Mikulska
Animal planet, dyptyk, 2019
Cena wylicytowana: 3 000 zł
41
Gossia Zielaskowska
White Hdiyl Map, 2019
Cena wylicytowana: 1 400 zł
42
Hanna Rozpara
Camo C, 2017
Cena wylicytowana: 1 800 zł
43
Aleksandra Kowalczyk
Bez tytułu, dyptyk, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
44
Paweł Franciszek Jaskuła
Prześwietlenie 2, 2015
Cena wylicytowana: 2 800 zł
45
Ewa Żuchnik
Space, 2019
Cena wylicytowana: 2 400 zł
46
Agnieszka Rowińska
Mazury, 2019
Cena wylicytowana: 1 300 zł
47
Ewelina Ulanecka
Sensuall, dyptyk, 2019
Cena wylicytowana: 3 800 zł
48
Małgorzata Kot
Perlica, 2019
Cena wylicytowana: 1 100 zł
49
Magdalena Kieszniewska
Para, 2017
Cena wylicytowana: 1 400 zł
50
Andrzej Sobiepan
Hiperpowierzchnia 1/1/8, 2019
Cena wylicytowana: 5 500 zł
51
Tomasz Koclęga
Esse Laborem, 2019
Cena wylicytowana: 3 000 zł
52
Grzegorz Czechowski
Ripidia, 2019
Cena wylicytowana: 1 500 zł
53
Anna Osiecka
Stella, 2019
Cena wylicytowana: 2 400 zł
54
Agnieszka Kirzanowska-Osińska
Peace of space, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
55
Małgorzata Pabis
Untold secret, 2019
Cena wylicytowana: 4 200 zł
56
Dorota Zuber
From strictly defined towards an open space, 2019
Cena wylicytowana: 2 000 zł
57
Wojciech Bański
Bionizm no 1, 2019
Cena wylicytowana: 1 600 zł
58
Aleksandra Staniorowska
Wniebowstąpienie, 2017
Cena wylicytowana: 3 500 zł
59
Magdalena Kalenin
W niepamięci, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
60
Izabela Gałązka
Trzy strojne damy, francuski buldożek i dumny sfinks, 2019
Cena wylicytowana: 2 600 zł
61
Edyta Kwiatkowska
Krok, 2019
Cena wylicytowana: 8 500 zł
62
Bastien Ducourtioux
Twarzą w twarz?, 2019
Cena wylicytowana: 5 000 zł
63
Aleksandra Bukowska
Mojra, 2019
Cena wylicytowana: 3 800 zł
64
Joanna Sułek-Malinowska
Linie życia, 2018
Cena wylicytowana: 1 100 zł
65
Zuzanna Jankowska
Hello, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
66
Mariusz Dydo
Lady Wenus model Snake, 2019
Cena wylicytowana: 4 000 zł
67
Małgorzata Sęk
Awake, 2019
Cena wylicytowana: 2 200 zł
68
Dorota Kwiatkowska
Kąpiel, 2019
Cena wylicytowana: 1 500 zł
69
Urszula Teperek
Kobiety No 44, 2019
Cena wylicytowana: 1 300 zł
70
Robert Jadczak
Olé!, 2019
Cena wylicytowana: 4 000 zł
71
Marcin Gregorczuk / Blubird
Focus, 2019
Cena wylicytowana: 7 500 zł
72
Ewa Witkowska
Bez tytułu, 2019
Cena wylicytowana: 2 200 zł
73
Agata Buczek
A co jeśli chodzi o coś więcej?, 2019
Cena wylicytowana: 1 300 zł
74
Kamil Stańczak
Na klonie, 2019
Cena wylicytowana: 5 000 zł
75
Grzegorz Skrzypek
Drzewo-miasteczkowa końpozycja, 2018
Cena wylicytowana: 2 400 zł
76
Mariusz Klimek
Plotka, 2019
Cena wylicytowana: 2 600 zł
77
Joanna Półkośnik
Poryw wiatru, 2019
Cena wylicytowana: 1 500 zł
78
Aleksandra Mysiorska
Złota mazurska jesień, 2019
Cena wylicytowana: 1 900 zł
79
Rafał Gawlik
Morfizm 10, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
80
Piotr Urbanek
Kocia kołyska, 2019
Cena wylicytowana: 2 200 zł
81
Jarosław Szewczyk
Vader, 2019
Cena wylicytowana: 3 500 zł
82
Romuald Musiolik
Sankt Polten, 2019
Cena wylicytowana: 6 000 zł
83
Maria Szeszuła
Kompozycja XVI A, 2019
Cena wylicytowana: 2 000 zł
84
Małgorzata Jastrzębska
Nr 651, 2019
Cena wylicytowana: 2 400 zł
85
Joanna Głażewska
Window, 2019
Cena wylicytowana: 3 800 zł
86
Anita Kucharczyk
Równowaga, 2019
Cena wylicytowana: 2 200 zł
87
Katarzyna Środowska
Między jedną drugą a trzecią, 2019
Cena wylicytowana: 2 600 zł
88
Kamil Jakóbczak
Mind hunter, 2019
Cena wylicytowana: 4 500 zł
89
Konrad Hamada
Błękitny pejzaż, 2014
Cena wylicytowana: 1 400 zł
90
Marta Bilecka
Blue Universe 6, 2019
Cena wylicytowana: 1 700 zł
91
Viola Tycz
Misja pokojowa, 2013
Cena wylicytowana: 2 400 zł
92
Magdalena Kępka
Jantar, 2019
Cena wylicytowana: 3 200 zł
93
Marzena Bis
Island, 2019
Cena wylicytowana: 3 000 zł
94
Monika Sojka
Bez tytułu, 2019
Cena wylicytowana: 2 000 zł
95
Olga Pelipas
Paryskie wakacje, 2019
Cena wylicytowana: 2 800 zł
96
Beata Tarnowska
Z cyklu 'Nierzeczywiste', 2017-18
Cena wylicytowana: 3 200 zł
97
Dominik Smolik
Le fleurs sous-marines, 2019
Cena wylicytowana: 2 600 zł
98
Krzysztof Młyńczak
Moro
Cena wylicytowana: 1 100 zł
99
Piotr Woroniec Jr
Labirynt, dyptyk, 2019
Cena wylicytowana: 1 000 zł
100
Łukasz Lepiorz
Blok II, 2019
Cena wylicytowana: 2 200 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku