Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
29 października 2019, godz. 19:00

Antonio Canova (1757 Possagno - 1822 Wenecja)
Tancerka z palcem na brodzie (“Danzatrice col dito al mento”), 1806-15 r.
Cena wylicytowana: 4 900 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2
2
Antonio Canova (1757 Possagno - 1822 Wenecja)
Tancerka z palcem na brodzie (“Danzatrice col dito al mento”), 1806-15 r.

Cena wylicytowana: 4 900 000 zł

marmur biały, wysokość: 178 cm, średnica podstawy: 65 cm
ID: 78683
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja Witolda Tadeusza Czartoryskiego (1908-1945)
  • depozyt rodziny Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Warszawie (1938-2005)
  • dom aukcyjny Rempex, kwiecień 2005
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg I Polacy, t. I-III, Warszawa 2001, poz. 1.5, s. 38-44 (il.)
  • Katalog II Aukcja Rzeźby, Dom Aukcyjny Rempex, 6 kwietnia 2005, Warszawa 2005, poz. 106, s. 8-9 (il.)
Wystawiany
  • Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt oraz ekspozycja w holu głównym, 1997
  • Figura, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 30 września 1998 – 4 marca 1999
Więcej informacji
Historia rzeźbiarza Antonio Canovy wiedzie przez Possagno, Wenecję, Rzym, Wiedeń, Paryż i Londyn. Canova był nie tylko nieprzeciętnie utalentowanym artystą, słusznie porównywanym z Gian Lorenzo Berninim, ale również zwycięskim prekursorem nowych tendencji w rzeźbie przełomu XVIII i XIX wieku oraz arbitrem w sprawach sztuki. Warto przyjrzeć się na początku pozycji Canovy u szczytu kariery, który przypadł na okrągłą datę 1800. Przebywający wówczas w Rzymie artysta dostał intratne zlecenie wykonania rzeźby „Perseusza z głową Meduzy” od Mediolańczyków. O jakości wykonania i wielkiej klasie dzieła świadczyć może fakt, że ukończony posąg nie opuścił Państwa Papieskiego, gdyż Papież Pius VII wpłynął na wywóz, zarządzając zakup rzeźby do kolekcji watykańskich. „Od około 1800 Antonio Canova był najsławniejszym artystą w Europie – zdobył renomę, jakiej nie miał żaden włoski rzeźbiarz od czasów Berniniego, a dzięki jego reputacji Rzym pozostał prestiżowym centrum współczesnej sztuki. (…) Jesienią tego roku [1802] Papież ogłosił zakaz wywozu z Rzymu obrazów oraz jakichkolwiek sztuk i fragmentów antycznych bez pozwolenia Canovy, ‘ispettore generale di tutte le Belle Arti per Roma e lo Stato Pontifico’ (Głównym Nadzorcą do spraw wszystkich Sztuk Pięknych dla Rzymu i Państwa Papieskiego)(…)” (Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Canova. Jego krąg I Polacy, t. I, Warszawa 2001, s. 21). Dwa lata później o obecność Canovy na francuskim dworze ubiegał się dyrektor starożytności w Luwrze Ennio Quirino Visconti, a następnie ambasador Francji w Rzymie, Francois Cacault. Dzieciństwo artysty nie należało jednak do najłatwiejszych; trudy, z którymi się zmagał Antonio Canova i które szczęśliwie przezwyciężył, mogłyby służyć za inspirację dla niejednej powieści heroicznej. Artysta urodził się w 1757 na północy Włoch, w Possagno w Veneto. Mając zaledwie cztery lata stracił ojca i od tego czasu wychowywany był przez dziadka, Pasino Canovę, lokalnego kamieniarza i wytwórcę drobnych elementów dekoracyjnych. Pasino odegrał nieocenioną rolę w rozwoju artystycznej kariery wnuka – począwszy od nawiązania koneksji z protektorem przyszłego rzeźbiarza, senatorem weneckim Giovannim Falierim, po naukę u boku rzeźbiarza Giuseppe Bernardiego oraz pokrycie kosztów studiów artystycznych w weneckiej Akademii Sztuk Pięknych. Było to z pewnością duże wyrzeczenie finansowe dla lokalnego rzemieślnika. Prawdopodobnie wyzwania dzieciństwa, wielkie uczucie, którym darzył Antonia dziadek oraz przede wszystkim, talent, ambicja i ciężka praca, doprowadziły Canovę do rozpiętości wizji artystycznej i dużej sprawności w obróbce tak wymagającego materiału, jakim był marmur. Kolejnym etapem dla młodego adepta sztuki była Wenecja. Studiując miał okazję zapoznać się z bogatą kolekcją odlewów antycznych posągów weneckiego mecenasa i opata Filippa Vincenza Farsettiego. Przełomowym momentem podczas studiów było zlecenie Canovie wykonania posągów Orfeusza i Eurydyki, które otrzymał od senatora Falierego. Dzięki ich realizacji uzyskał przychylność weneckiej arystokracji i warstwy rządzącej, otrzymując dalsze zlecenia i wsparcie finansowe. Opiekunem, mecenasem i animatorem sukcesu artysty stał się wówczas ambasador Republiki Weneckiej w Rzymie, Girolamo Zulian. Canova podążając za mecenasem zamieszkał w posiadanym przez niego Palazzo Venezia w Rzymie. Zulian, polityk i koneser instynktownie przeczuwał, że obcuje z człowiekiem, który ma w sobie potencjał wielkości. Podjął się w związku z tym opłacenia kosztów rzymskiego pobytu, wsparcia nauki przedmiotów humanistycznych, języków nowożytnych, łaciny i greki oraz mitologii. Drugim wielkim mecenasem dwudziesto-trzyletniego Antonia był również Wenecjanin, Giovanni Abbondio Rezzonico, blisko spokrewniony z ówczesnym papieżem, Klemensem XIII. Nie może zatem dziwić, że wpływowi mecenasi, zachęcali młodego Canovę, zgodnie z obowiązującymi wymogami dobrego smaku, mody i nowych odkryć z dziedziny archeologii, do studiowania rzeźby antycznej w Rzymie, mieście, które w sposób naturalny było i jest odwieczną kolebką sztuki, ale też miejscem narodzin ruchów zmierzających do odnowy zainteresowania myślą i sztuką antyczną. Osobistością, która zainicjowała ową fascynację był bez wątpienia Johann Joachim Winckelmann, niemiecki archeolog i krytyk sztuki, którego nauki nadal odbijały się szerokim echem w Rzymie w czasie pobytu Canovy. Co ciekawe, rzeźbiarz odbył przepisową podróż do Neapolu, Pompejów i Paestum i oczywiście uległ zachwytowi nad miastem u stóp Wezuwiusza, którego wyjątkowy stopień zachowania umożliwiał wnikliwe poznanie sposobu życia, zwyczajów i charakteru sztuki antycznej, wpływając na wyobraźnię artystów. Canova przyjął interesującą postawę wobec własnej fascynacji antykiem i powszechnie deklarowanych oczekiwań wobec artystów. Studiował zarówno sztukę jemu współczesną, jak i antyczną. Pragnął, aby wzorce antyczne były przede wszystkim wskazówką, inspiracją do osobistej, oryginalnej realizacji własnych koncepcji. W owych dążeniach wspierał go angielski malarz, a przede wszystkim zapalony antykwariusz, Gavin Hamilton. Było to przedsięwzięcie odważne w mieście, które czciło kulturę antyczną w najczystszej postaci. Owa postawa sprawiła, iż mimo wypracowanej pozycji, artysta spotykał się z głosami krytyki. Wygranej w dyspucie o powinowactwo sztuki mógł sprostać jedynie geniusz. Po trwającej ponad rok podróży nadszedł czas na powrót do Rzymu, gdzie artysta posiadał pracownię przy Via San Giacomo. Lata 90. XVIII wieku to czas sukcesów i artystycznych dokonań. Powstał wówczas pełen wyrazu posąg „Magdaleny Pokutującej”, dla którego inspiracją nie był antyczny prototyp, lecz postawa modlących się w kościele prostych kobiet ze wsi. Canova odrzucił również zaproszenie Carycy Katarzyny na dwór w Sankt Petersburgu realizując jedynie zamówienie na rzeźbę dla jej wysłannika, księcia Jusupowa. Rok 1797 przyniósł aneksję poszczególnych włoskich księstw: Wenecja została zajęta przez Austrię, a Państwo Papieskie zmuszone było wydać Francji najcenniejsze dzieła sztuki i manuskrypty. Tułaczka rozgoryczonego artysty prowadziła przez rodzinne Possagno, przez Wiedeń, gdzie pracował nad mauzoleum arcyksiężnej Marii Krystyny do kościoła Augustianów. Po 1800 roku zwiększyła się wśród europejskiej elity rządzącej oraz arystokratów liczba zleceń na canoviańskie portrety. Canova, mimo trudnej sytuacji, w której znalazła się Italia, zdecydował się na wyjazd do Paryża (1802) podejmując się wyzwania stworzenia popiersia Napoleona Bonaparte do monumentalnego posągu „Napoleona jako Marsa Pacyfikatora”. W tym też okresie portretował członków rodziny Napoleona i osób z jego otoczenia. Ikoniczną realizacją jest z pewnością postać siostry Napoleona, Pauliny Borghese jako „Wenus Zwycięskiej”, która w owym czasie wzbudziła tyle samo zachwytu, co kontrowersji. Od początku XIX wieku Canova coraz częściej tworzył idealizujące dzieła o erotycznym charakterze, do której to grupy przynależy prezentowana na aukcji „Tancerka z palcem na brodzie”. W sposób mistrzowski oddaje ona piękno kobiecego ciała i delikatność poruszającej się w tańcu kobiety. Motyw tańca podejmowały również „Tancerka z rękami na biodrach” (w sankt-petersburskim Ermitażu) oraz „Tancerka z cymbałkami” (w berlińskim Staatliche Museen). Fascynująca intymność widoczna jest również w grupie „Mars i Wenus” (Royal Collection w Londynie) oraz w „Śpiącej nimfie” (Victoria and Albert Museum w Londynie). Skłonność do romantycznej zmysłowości zachował artysta też w schyłkowym okresie twórczości. Ostatnie dwie dekady życia to okres, w którym artysta poznaje bliską mu Minette Armendariz, z którą połączy go żywe uczucie. Początek lat 20. XIX wieku to również czas, w którym twórca poświęca budowie kościoła w rodzinnym mieście, który stał się później jego mauzoleum. Rzeźbiarz zmarł w 1822 roku. „Panowała opinia, że odszedł artysta będący ostatnim spadkobiercą wielkiej włoskiej tradycji, uważany przez współczesnych za ‘największego rzeźbiarza wszystkich czasów i ludów’ i czczony jako ‘nowy Fidiasz’” (Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Canova. Jego krąg I Polacy, t. I, Warszawa 2001, s. 23). ZAGADKOWE DZIEJE TANCERKI CANOVY Dzieje prezentowanej rzeźby od czasu jej powstania nie są do końca wyjaśnione przez historyków sztuki. Precyzyjne ustalenie jej kolekcjonerskich peregrynacji utrudnia fakt, że Canova wykonał trzy różne wersje Tancerek, przygotował ponadto dwa egzemplarze marmurowe “Danzatrice col dito al Mento”. Jeden z nich był zapewne własnością księcia Guriewa nim trafił do gmachu Banku Azowsko—Dońskiego w Sankt Petersburgu. Drugi mógł być własnością księcia Andreja Kiryłowicza Razumowskiego (1752-1836) lub hrabiego Domennica Manzoni z Forli. Niewykluczone, że prezentowana Tancerka trafiła do zbiorów „dal conte Kossakowsky” przedstawiciela rodu Kossakowskich, gdzie nie brakowało kolekcjonerów sztuki, ale i w tym przypadku nie mamy pewności, czy nie chodzi o przekręcone nazwisko księcia Razumowskiego („Rosaumowsky”, „Kossaumoffsky”). „Tadeusz Dobrowolski przypuszcza, że egzemplarz warszawski mógłby pochodzić od rodziny Kossakowskich i można by go wiązać ewentualnie ze Stanisławem Szczęsnym Kossakowskim, sekretarzem poselstwa polskiego w Rzymie. Jednak w 1810 miał on piętnaście lat i transakcja musiałaby w takim wypadku dojść do skutku później. Stanisław Szczęsny Fortunat Kossakowski (1795-1872), dyplomata w służbie rosyjskiej, literat i kolekcjoner, w 1818 został kamerjunkrem dworu Królestwa Polskiego i w tym roku został przydzielony do poselstwa rosyjskiego w Rzymie. Mianowany w 1822 pierwszym sekretarzem poselstwa, pozostał w Rzymie do 1826, a podczas pobytu nawiązał żywe stosunki z rzymskim światem literackim i artystycznym, został członkiem Akademii Św. Łukasza (…). Po powrocie do kraju został szambelanem dworu, później senatorem i tajnym radcą: w początku lat sześćdziesiątych osiadł na stałe w dobrach dziedzicznych na Litwie. W swoim pałacu w Warszawie (przy Nowym Świecie) zgromadził cenne zbiory sztuki, dawnej broni i bogatą bibliotekę. Inni Kossakowscy, którzy mogliby ewentualnie być brani pod uwagę to: ojciec Stanisława Szczęsnego, Józef Dominik Kossakowski (1771-1840), poseł na Sejm Czteroletni, targowiczanin, łowczy litewski, pułkownik wojsk polskich, który od 1815 mieszkał w Warszawie lub Józef Antoni Kossakowski (1772-1842), generał brygady, adiutant Napoleona, który po wycofaniu się ze służby wojskowej w 1815 powrócił na Litwę. W swoich siedzibach w Łukoniach w powiecie wiłkomierskim i w Wilnie zgromadził duże zbiory dzieł sztuki i starej broni, wśród których byty też podobno rzeźby Canovy. Inny Kossakowski, Józef Ignacy (1757-1829), działacz polityczny i oświatowy, literat, w 1776 wyjechał do Wiednia, po 1795 mieszkał w Wilnie, po 1812 emigrował do Lipska, a uzyskawszy możność powrotu do kraju i zwrot skonfiskowanego majątku, osiadł około 1815 na stałe w Warszawie” (Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Canova. Jego krąg I Polacy, t. I, Warszawa 2001, s. 43). Wiadomo jest, że rzeźba już w 1870 była własnością „hrabiów B.” [Branickich], kiedy to rzeźbiarz Bolesław Syrewicz podjął się naprawy uszkodzonej stopy figury. Zachowane są oświadczenia właściciela rzeźby dotyczącego historii obiektu sięgającej hrabiego Władysława Branieckiego z Petersburga. Następnie Tancerka znalazła się w posiadaniu rodziny Czartoryskich. W 1938 Witold Tadeusz Czartoryski w obliczu wojny zdeponował rzeźbę Canovy w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie znajdowała się aż do 2005 roku. TANCERKA Z PALCEM NA BRODZIE I RZEŹBA NEOKLASYCZNA „Szlachetna prostota i spokojna wielkość” („edle Einfalt und stille Grösse”), która dla Johanna Joachima Winckelmanna, ojca historii sztuki i głównego teoretyka neoklasycyzmu, stała się główną twórczą regułą, podobnie dla sztuki II połowy XVIII stulecia stanowiła niejako naczelną zasadę. Myśliciele o sztuce tamtego czasu zwracali się ku klasycznym zasadom harmonii i kanonowi piękna wytworzonem jeszcze w Grecji klasycznej (a pielęgnowanemu od sztuce europejskiej od odrodzenia), chcąc przywrócić intelektualny ideał sztuki rzekomo zdeprawowanej przez barok i rokoko. „Tancerka z palcem na brodzie” należy do nurtu rzeźby klasycystycznej, który dobrze określa pojęcie już XIX-wieczne, „juste milieu”, a więc nurtu balansującego między skrajnym, klasycznie zorientowanym akademizmema swoiście pojmowanym romantyzmem czy sentymentalizmem. Dzieło Canovy w oczywisty sposób łączy się z kanonicznym przedstawieniami greckimi i rzymskimi Afrodyty/Wenus. Obrazy ujętych dynamicznie kobiet znane są już ze sztuki klasycznej Grecji (żeby wymienić tylko Afrodytę Knidyjską w wielokrotnie powtarzanej redakcji Praksytelesa). To jednak okres helleński, popularnie uważany za schyłkowy czy dekadencki, druzgocący statyczność wielkiej sztuki greckiej, przynosi przedstawienia tancerek dynamicznych, rozerotyzowanych, niejednokrotnie

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog

Wszystkie obiekty z aukcji

Julia Keilowa

Cukiernica Jabłko królewskie

Cena wylicytowana: 14 000 zł

Julia Keilowa

Taca

Cena wylicytowana: 3 800 zł

Julia Keilowa

Patera

Cena wylicytowana: 9 000 zł

Julia Keilowa

Patera

Cena wylicytowana: 1 600 zł

Julia Keilowa

Patera

Cena wylicytowana: 3 000 zł

Julia Keilowa

Patera

Cena wylicytowana: 2 600 zł

Julia Keilowa

Patera

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

Julia Keilowa

Cukiernica

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Julia Keilowa

Pojemnik na papierosy

Cena wylicytowana: 13 000 zł

Julia Keilowa

Stojak na nożyki do owoców

Cena wylicytowana: 6 500 zł

Julia Keilowa

Podstawka na cytryny

Cena wylicytowana: 1 500 zł

Julia Keilowa

Stojak na nożyki do owoców

Cena wylicytowana: 4 200 zł

Zofia Dziewulska

Fotel

Cena wylicytowana: 8 500 zł

Teresa Kruszewska

Krzesło Muszelka

Cena: 56 700 zł

Teresa Kruszewska

Fotel

Cena wylicytowana: 3 500 zł

Magdalena Bielesz

Teresa Kruszewska - design dla dzieci, 2014 r.

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

Maria Chomentowska

Fotel

Cena wylicytowana: 42 000 zł

Maria Chomentowska

Krzesło Pająk (typ 288)

Cena: 14 200 zł

Maria Chomentowska

Para krzeseł, typ 200-102

Cena wylicytowana: 1 700 zł

Hanna Lachert

Stolik

Cena wylicytowana: 1 800 zł

Hanna Lachert

Para krzeseł Muszelka

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Hanna Lachert

Regał

Cena wylicytowana: 3 000 zł

Hanna Lachert

Sekretarzyk

Cena wylicytowana: 2 400 zł

Izabella Szerska-Sternińska

Regał-biurko

Cena wylicytowana: 3 500 zł

Izabella Szerska-Sternińska

Komoda z zestawu Jajo

Cena wylicytowana: 3 000 zł

Izabella Szerska-Sternińska

Komoda z zestawu Jajo

Cena wylicytowana: 2 600 zł

Izabella Szerska-Sternińska

Fotel z zestawu Jajo

Cena wylicytowana: 2 800 zł

Irena Żmudzińska

Krzesło

Cena wylicytowana: 1 900 zł

Irena Żmudzińska

Fotel

Cena wylicytowana: 1 900 zł

Irena Żmudzińska

Fotel

Cena wylicytowana: 1 900 zł

Barbara Fenrych-Węcławska

Para foteli typ 364

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Danuta Widajewicz-Turkiewicz

Projekt zydla, 1969 r.

Cena: 1 600 zł

Danuta Widajewicz-Turkiewicz

Projekt zydla, około 1969 r.

Cena: 1 600 zł

Krystyna Strachocka-Zgud

Projekt kompozycji ceramicznych dla Pijalni Wód Mineralnych w Krynicy, 1969 r.

Cena: 8 300 zł

Natalia Bober

Obraz intarsjowany

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

Eugenia Łachowa

Kilim Kasztany

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Anna Śledziewska

Żakard Drzewko życia

Cena: 1 800 zł

Danuta Jaworska-Thomas

Kilim z orłem

Cena wylicytowana: 600 zł

Projektantki tkanin Spółdzielni ŁAD

Wzornik tkanin żakardowych

Cena: 3 600 zł

Zofia Matuszczyk-Cygańska

Projekt tkaniny

Estymacja: 1 200 - 1 600 zł

Alicja Wyszogrodzka

Chustka Podróż w czasie

Cena wylicytowana: 1 400 zł

Alicja Wyszogrodzka

Chustka Jazz

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Alicja Wyszogrodzka

Chustka Latający cyrk

Cena wylicytowana: 1 600 zł

Alicja Wyszogrodzka

Chustka Dziewczęta

Cena: 1 300 zł

Danuta Paprowicz-Michno

Kupon tkaniny Łaźnia

Cena: 4 800 zł

Aleksandra Michalak-Lewińska

Kupon tkaniny Śledzie

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

Jolanta Owidzka

"Słoneczna etiuda", około 1965 r.

Estymacja: 1 500 - 2 500 zł

Maria Teresa Chojnacka

Splot z cyklu Ziemia

Cena: 1 600 zł

Maria Teresa Chojnacka

Splot z cyklu Ziemia

Cena: 1 600 zł

Kazimiera Kisiel

Gobelin

Cena: 5 900 zł

Marta Niedbał

Dywan z cyklu Ognisko Domowe

Cena wylicytowana: 7 500 zł

Ludmiła Pokornianka

Patera dekoracyjna Ptaki

Estymacja: 3 500 - 5 000 zł

Stanisława Felicja Piętkowa

Misa

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł

Aleksandra Wejchert

Forma przestrzenna - Misa

Cena wylicytowana: 3 800 zł

Hanna Oknińska-Wiśniewska

Naczynie w typie archeologicznym

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł

Hanna Żuławska

Postaci, 1970 r.

Cena wylicytowana: 5 000 zł

Stanisława Felicja Piętkowa

Para figurek

Estymacja: 2 800 - 3 500 zł

Anna Jarnuszkiewicz

Projekt karty do gry Król Pik, około 1956 r.

Cena: 1 800 zł

Anna Jarnuszkiewicz

Patera dekoracyjna

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

Helena Husarska

Patera dekoracyjna

Cena wylicytowana: 8 500 zł

Zofia Czerwosz

Płyta dekoracyjna

Cena wylicytowana: 3 500 zł

Zofia Czerwosz

Plakieta dekoracyjna

Cena wylicytowana: 3 200 zł

Hanna Główczewska

Wazon

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Hanna Główczewska

Miseczka

Cena wylicytowana: 1 600 zł

Hanna Główczewska

Misa

Estymacja: 1 800 - 2 400 zł

Katarzyna Koczyńska-Kielan

Zestaw trzech miseczek

Cena wylicytowana: 1 500 zł

Krystyna Cybińska

Wazon

Cena wylicytowana: 3 500 zł

Krystyna Cybińska

Wazon

Cena wylicytowana: 1 400 zł

Irena Lipska-Zworska

Zestaw naczyń ceramicznych

Cena: 5 900 zł

Irena Lipska-Zworska

Forma dekoracyjna Grzyb z cyklu Natura Lasu

Cena: 5 900 zł

Julia Flis

Misa

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Halina Gabi-Kłosowicz

Forma dekoracyjna

Cena: 1 300 zł

Monika Patuszyńska

Zestaw dwóch form naczyniowych z serii TransForms Plus

Cena: 11 400 zł

Monika Patuszyńska

Forma naczyniowa z serii TransForms Plus

Cena: 3 100 zł

Olga Niewska

Uśmiech

Cena wylicytowana: 5 500 zł

Hanna Orthwein

Salamandra

Cena wylicytowana: 1 000 zł

Hanna Orthwein

Salamandra

Estymacja: 1 000 - 1 300 zł

Hanna Orthwein

Słoń

Cena wylicytowana: 900 zł

Hanna Orthwein

Murzyn

Cena: 800 zł

Hanna Orthwein

Struś

Estymacja: 700 - 1 000 zł

Irena Dróżdż-Hyży

Sarenka i kaczuszka

Estymacja: 1 800 - 2 400 zł

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak

Dziewczyna z koszem

Cena wylicytowana: 400 zł

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak

Wazon Calypso

Cena wylicytowana: 800 zł

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak

Wazon Calypso

Cena wylicytowana: 800 zł

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak

Wazon Kropla

Cena wylicytowana: 1 700 zł

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak

Wazon Kropla

Cena wylicytowana: 1 100 zł

Danuta Duszniak

Serwis do kawy Prometeusz

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Danuta Duszniak

Wazon Rock'n'Roll

Cena: 1 200 zł

Danuta Duszniak

Wazon Rock'n'Roll

Estymacja: 1 200 - 2 000 zł

Danuta Duszniak

Wazon

Cena: 2 400 zł

Danuta Duszniak

Wazon

Cena: 2 400 zł

Danuta Duszniak

Wazon

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

Danuta Duszniak

Wazon

Cena: 2 400 zł

Hanna Modrzewska-Nowosielska

Serwis do kawy

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

Hanna Modrzewska-Nowosielska

Popielnica reklamowa AROMA

Cena wylicytowana: 1 400 zł

Hanna Modrzewska-Nowosielska

Patera reklamowa AROMA

Cena wylicytowana: 2 200 zł

Hanna Modrzewska-Nowosielska

Popielnica reklamowa AROMA

Cena wylicytowana: 2 200 zł

Hanna Modrzewska-Nowosielska

Popielniczka reklamowa AROMA

Cena wylicytowana: 1 500 zł

Wiesława Gołajewska

Lampka

Cena wylicytowana: 600 zł

Wiesława Gołajewska

Paterka

Cena wylicytowana: 300 zł

Wiesława Gołajewska

Ikebana

Cena wylicytowana: 200 zł

Zofia Przybyszewska

Wazon

Cena wylicytowana: 600 zł

Wiesława Gołajewska

Wazon

Cena wylicytowana: 300 zł

Wiesława Gołajewska

Wazon

Cena wylicytowana: 300 zł

Gabriela Śleżewska-Hoffman

Zestaw deserowy Ryszard

Cena wylicytowana: 800 zł

Gabriela Śleżewska-Hoffman

Zestaw deserowy Ryszard

Cena wylicytowana: 600 zł

Zofia Przybyszewska

Zestaw do napojów

Cena: 600 zł

Zofia Galińska

Serwis do kawy Kajtek

Cena: 1 300 zł

Zofia Galińska

Serwis do kawy Kajtek

Cena: 1 000 zł

Zofia Galińska

Projekt dekoracji na porcelanę, około 1958 r.

Estymacja: 1 000 - 1 600 zł

Zofia Galińska

Projekty dekoracji na porcelanę Targ, 1958 r.

Cena: 1 200 zł

Zofia Przybyszewska

Wazon

Cena wylicytowana: 2 400 zł

Ludmiła Pokornianka

Wazon

Cena wylicytowana: 700 zł

Ludmiła Pokornianka

Wazon

Cena wylicytowana: 800 zł

Zofia Przybyszewska

Wazon Kręgiel

Cena: 1 500 zł

Zofia Przybyszewska

Popielniczka

Cena: 500 zł

Ada Chmiel

Serwis do kawy Kakadu

Cena wylicytowana: 5 000 zł

Ada Chmiel

Świecznik

Cena wylicytowana: 1 300 zł

Ada Chmiel

Świecznik

Cena wylicytowana: 1 300 zł

Maria Gralewska

Wazonik

Cena wylicytowana: 800 zł

Maria Gralewska

Para talerzyków dekoracyjnych

Cena wylicytowana: 2 200 zł

Hanna Łącka

Miseczka

Cena wylicytowana: 400 zł

Hanna Łącka

Patera

Cena wylicytowana: 700 zł

Hanna Łącka

Patera

Cena wylicytowana: 400 zł

Walentyna Goroszenik

Patera Przyjaciele

Cena wylicytowana: 2 400 zł

Teresa Waligórska

Paterka dekoracyjna Drzewa

Cena wylicytowana: 1 300 zł

Teresa Waligórska

Paterka dekoracyjna Zamczysko

Cena wylicytowana: 1 400 zł

Elżbieta Piwek-Białoborska

Wazonik, wzór nr 166

Cena wylicytowana: 500 zł

Elżbieta Piwek-Białoborska

Wazonik, wzór nr 166

Cena wylicytowana: 400 zł

Elżbieta Piwek-Białoborska

Garnitur do ciast, wzór nr 185

Cena wylicytowana: 700 zł

Elżbieta Piwek-Białoborska

Wazon, wzór dekoracji

Cena wylicytowana: 1 300 zł

Elżbieta Piwek-Białoborska

Miseczka

Cena wylicytowana: 1 000 zł

Julia Kotarbińska

Serwis do herbaty, wzór nr 21

Cena wylicytowana: 2 800 zł

Nadzieja Kowalów

Para mis

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł

Nadzieja Kowalów

Para mis

Cena: 2 000 zł

Nadzieja Kowalów

Naczynie ceramiczne

Estymacja: 1 000 - 1 300 zł

Nadzieja Kowalów

Naczynie ceramiczne

Cena: 800 zł

Jolanta Jeziorna

Wazon

Cena wylicytowana: 700 zł

Danuta Sternal

Wazon

Cena wylicytowana: 700 zł

Danuta Sternal

Wazon

Cena wylicytowana: 500 zł

Janina Bany-Kozłowska

Serwis do kawy

Cena wylicytowana: 700 zł

Dorota Grześkiewicz, Malwina Grześkiewicz

Zestaw trzech lamp Nenu

Cena: 3 700 zł

Dorota Grześkiewicz, Malwina Grześkiewicz

Lampa Pado

Cena: 1 300 zł

Wanda Zawidzka-Manteuffel

Karafka

Cena wylicytowana: 3 800 zł

Wanda Zawidzka-Manteuffel

Wazon

Cena wylicytowana: 6 500 zł

Wanda Zawidzka-Manteuffel

Wazon

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Wanda Zawidzka-Manteuffel

Zestaw naczyń, wzór Perełki

Cena wylicytowana: 350 zł

Eryka Trzewik-Drost

Popielnica

Cena wylicytowana: 900 zł

Eryka Trzewik-Drost

Zestaw talerzy, wzór Igloo

Cena wylicytowana: 400 zł

Eryka Trzewik-Drost

Plakieta Kura

Cena wylicytowana: 300 zł

Eryka Trzewik-Drost

Para przycisków do papieru

Cena wylicytowana: 2 800 zł

Eryka Trzewik-Drost

Para wazoników

Cena wylicytowana: 800 zł

Eryka Trzewik-Drost

Wazonik

Cena wylicytowana: 500 zł

Ewa Gerczuk-Moskaluk

Wazon Herkules

Cena wylicytowana: 700 zł

Ewa Gerczuk-Moskaluk

Wazon Herkules

Cena wylicytowana: 600 zł

Ewa Gerczuk-Moskaluk

Forma dekoracyjna

Cena wylicytowana: 5 000 zł

Danuta Pałka-Szyszka

Butla

Cena wylicytowana: 2 400 zł

Danuta Pałka-Szyszka

Forma dekoracyjna

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Zofia Pasek

Patera na nodze

Cena wylicytowana: 400 zł

Zofia Pasek

Patera na nodze

Cena wylicytowana: 600 zł

Barbara Świstacka

Karafka

Cena wylicytowana: 1 200 zł

Katarzyna Gemborys

Zestaw kieliszków Spotkanie dam

Cena wylicytowana: 2 200 zł

Malwina Konopacka

Wazon Krystal

Cena: 9 500 zł

Malwina Konopacka

Para pater

Cena wylicytowana: 600 zł

Wszystkie wybrane obiekty

Cała strona - pionowo Cała strona - poziomo Miniaturki