Jakub Zucker. Nowoczesny romantyk (wyniki)
20 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
34

Cena wylicytowana: 5 500 zł

olej/tektura, 26 x 34 cm
sygnowany p.d.: 'J. Zucker'
ID: 82249
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Jakub Zucker, tekst Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, s. 174 (il.)