Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 4 800 zł

litografia/papier, 40 x 50 cm (arkusz)
sygnowany p.d. na płycie: 'F.L 52 | F. Leger' oraz opisany l.d. ołówkiem: '91/300'
ID: 81222
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Fernand Léger to artysta wymieniany jednym tchem po Picassie i Braque’u, współtwórca awangardowej rewolucji w sztuce początków XX w., wybitny pedagog, który wywarł znaczący wpływ na wielu twórców, w tym licznie studiujących w jego paryskiej pracowni (będącej jednocześnie szkołą) Polaków. Do jego uczniów zaliczali się m.in. Louise Bourgeois czy Lech Kunka. Artysta przyjaźnił się z awangardowym poetą Janem Brzękowskim, współtwórcą łódzkiego Muzeum Sztuki – jednej z pierwszych tego typu placówek na świecie, wyspecjalizowanej w kolekcjonowaniu i ekspozycji sztuki nowoczesnej i awangardowej. To dzięki Brzękowskiemu prace francuskiego mistrza trafiły do kolekcji muzeów w Łodzi i Krakowie. Prezentowana na łamach niniejszego katalogu praca powstała w roku 1952 – znaczącym przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze powiem, w tym roku bowiem, po śmierci pierwszej żony, Jeanne-Augustine Lohy, Léger ożenił się z malarką Nadią Chodasiewicz-Grabowską, uczennicą Władysława Strzemińskiego, Kazimierza Malewicza i Miłosza Kotarbińskiego, samego Légera i Amadée Ozenfanta, animatorką paryskiego i warszawskiego środowiska artystycznego, redaktorką i fundatorką pisma „L’Art Contemporain – Sztuka Współczesna”. Jednocześnie zaś rok ten był znaczący z punktu widzenia międzynarodowej kariery Légera – artysta odsłonił wówczas dwa murale swojego projektu w Sali Zgromadzenia Ogólnego w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Nie była to jednak pierwsza tego typu prestiżowa realizacja po drugiej stronie oceanu – w 1938 roku, po indywidualnej wystawie w MoMA trzy lata wcześniej, artysta podjął się opracowania dekoracji apartamentu Nelsona Rockefellera, biznesmena, polityka i kolekcjonera sztuki, zarządzającego słynnym Rockefeller Center. Pochodzącą z teki „Contrastes” martwą naturę określa charakterystyczny dla Légera gruby, czarny kontur nadający kompozycji dozy monumentalizmu. Typowe dla artysty jest również swoiste horror vacui – nagromadzenie przedmiotów i postaci, wywodzące się prawdopodobnie z doświadczeń kubizmu i futuryzmu. Nie wiemy dokładnie, jaki związek ma prezentowany na pierwszym planie samowar z żaglowcem wypełniającym całe tło. Dość przypadkowe zestawienie motywów nadaje kompozycji posmak egzotyki, sprawiając jednocześnie wrażenie fragmentu większej całości, być może architektonicznego panneau.