Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
5 kwietnia 2018 godz. 19:00

Andrzej Rajch
"Gracje A 42", lata 80. XX w.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Andrzej Rajch
"Gracje A 42", lata 80. XX w.

Cena wylicytowana: 10 000 zł

inna/wełna, len, 100 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'ARajch'
na naklejce opis: 'Autor: Andrzej Rajch | [adres] | Tytuł pracy: "Gracje A 42" | Technika: gobelin, surowiec: wełna, len, wymiary: 100 x 70 cm'
ID: 58792
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Tkanina pozostaje w obrębie zainteresowań polskich artystów począwszy od lat 60. XX wieku, kiedy twórcy związani ze środowiskiem łódzkim zaczęli brać udział w prestiżowych przeglądach, takich jak Biennale w Lozannie, cyklicznym wydarzeniu, kluczowym dla rozwoju nowoczesnej tkaniny artystycznej na świecie. Prezentowany gobelin pochodzi z najsłynniejszego cyklu artysty zatytułowanego „Gracje” i lokuje się między medium rzeźby a malarstwa inspirowanego abstrakcją geometryczną oraz eksperymentami op-artu, oscylującymi wokół zagadnień ludzkiej percepcji i podatności oka na złudzenia optyczne.

Szczególnie interesującą jest technika wykorzystywana przez artystę, który tkaninę pokrytą czarno-białymi pasami rzucał na płaszczyznę i modelował. Następnie tworzył fotografię zmiętej materii i ponownie przenosił jej wizerunek na tkackie tworzywo. Finalny efekt tworzył iluzję trójwymiarowości, realnych i namacalnych sfałdowań oraz wybrzuszeń. Jak podkreślała Małgorzata Wróblewska-Markiewicz „przestrzeń, poszukiwana i penetrowana w strukturach tkackich, zastąpiona została perfekcyjną ułudą, niepokojącym trompe d'oeil o dwuznacznej, wobec sugerowanej tytułem, treści”.

Dosyć nietypowy wybór medium, jakim jest tkactwo, które częściej konotowane jest z tradycyjnym kobiecym zajęciem, udowadnia, że artysta podejmuje nie tylko dialog z formalnymi rozwiązaniami w obrębie zapomnianej techniki gobelinu, lecz także czyni go prawdziwie pojemnym nośnikiem podważającym dystynkcje między sztukami pięknymi a użytkowymi.