167 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
14 października 2010 godz. 19:00