Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie (wyniki)

13 grudnia 2018, godz. 19:00
Powrót do katalogu
5

Jacek Malczewski
(1854 Radom - 1929 Kraków)

Portret Wojciecha Kossaka z Belloną, 1903 r.

olej/płótno, 100 x 126,5 cm

sygnowany i datowany p.d.: 'J Malczewski | 1903'

na krośnie malarskim dwie papierowe nalepki wystawowe Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z Wystawy Jacka Malczewskiego w 1939 roku: 1. opisana liczbą ‘1648’, numerem katalogowym ‘99.’ oraz tytułem: ‘Portret art. Wojciecha (....)’; 2. opisana datą: 1939’, numerem: ‘XXX 1530 15’, tytułem: ‘Portret Wojciecha Kossaka’ oraz techniką ‘ol.pł.’; fragment innej nalepki wystawowej; na odwrociu ramy papierowa nalepka wystawowa Muzeum w Sosnowcu z 2010 roku

Cena wylicytowana: 850 000
Estymacja: 500 000 - 800 000
Pochodzenie
- własność Wojciecha Kossaka, Kraków
- własność Józefa Cyankiewicza, znanego zegarmistrza, Kraków, okres przedwojenny
- kolekcja Adama Raczkowskiego, Kraków
- kolekcja prywatna, Polska (zakup 1973)
- kolekcja prywatna, Kraków
Opinie
- opinia prof. Dariusza Markowskiego z dn. 16 listopada 2018 r.
- opinia Agnieszki Ławniczakowej z dn. 25 października 2003 r.
- opinia Elżbiety Charazińskiej z dn. 24 października 2003 r.
Wystawiany
- Jacek Malczewski. Malarstwo, Muzeum w Sosnowcu, 9 września - 31 października 2010
- Muzeum Okręgowe w Toruniu (depozyt)
- Jacek Malczewski, 1855-1929, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec-wrzesień 1939
- Zbiorowa wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1903
- Wystawa stu dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, kwiecień-maj 1903
Literatura
- Dariusz Markowski, Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002, s. 227-231
- Jacek Malczewski, 1855-1929, katalog wystawy, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 1939, nr 15
- Ignacy Bett, Wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, Kraków 1903, s. 7 (pierwodruk w: Wystawa zbiorowa dzieł Jacka Malczewskiego, "Krytyka" 1903, t. II, s. 70)
- Władysław Prokesch, Obrazy Jacka Malczewskiego, "Kurier Warszawski" 1903, nr 191 (30 czerwca), s. 2
- Zbiorowa wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1903, katalog VI, s. 20, nr kat. 96
- Jan Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego, wydanie drugie uzupełnione, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów, kwiecień-maj 1903, s. 67-68, nr kat. 99
- Jan Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów, kwiecień-maj 1903, s. 67, nr kat. 99
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
więcej informacji
Komentarz
Symbolizm w malarstwie polskim pozostawał niejednorodną formułą. Mimo przemian własnej osobowości artystycznej, Jacek Malczewski pozostawał mu wierny przez całą twórczość. Artysta studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, z przerwami, w latach 1872-79. To okres fundamentalny dla kształtowania się jego twórczości. Wówczas zetknął się z Janem Matejką, którego pozostał niepokornym uczniem. Silnie zabarwione historiozofią malarstwo mistrza stanowiło wzór dla Malczewskiego, który w centrum swojej sztuki umieścił zagadnienie wolności, losu i powołania artysty. Posługiwał się przy tym hermetycznym językiem wypowiedzi artystycznej, w którym z inwencją łączył własne wizje z wątkami mitologicznymi, biblijnymi czy ludowymi. Malczewski, być może jak żaden inny malarz polskiego modernizmu, stworzył niepowtarzalną galerię wybitnych postaci życia intelektualnego i artystycznego. Badacze twórczości malarza uznają zgodnie, że największe dokonania artysty na tym polu portretu przypadają na pierwszą dekadę XX stulecia. „Sportretował Malczewski cały niemal krakowski parnas intelektualny – pisze Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska – literatów, dziennikarzy, aktorów, kolekcjonerów, artystów, a także wiele osobistości urzędowych, lekarzy, przyjaciół. Oczywiście, malował też portrety na zamówienie, lecz zdecydowanie największą wartość artystyczną oraz psychologiczną mają wizerunki osób, z którymi był zaprzyjaźniony” (Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski. Życie i twórczość, Kraków 2008, s. 55). W 1903 roku Malczewski wykonał serię wybitnych portretów zaprzyjaźnionych luminarzy polskiej kultury. Rozpoczyna ją „Hamlet polski – portret Aleksandra Wielopolskiego” (Muzeum Narodowe w Warszawie – wizerunek mężczyzny otoczonego przez dwie figury alegoryczne i dwie koncepcje Polski – dawną, skutą kajdanami i zrywającą pęta, rewolucyjną. „Portret Edwarda Raczyńskiego (Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu) przedstawia tego wybitnego kolekcjonera i mecenasa Malczewskiego oderwanego od lektury przez przytłaczające nimfy i fauny. Dwa portrety Feliksa Mangghi Jasieńskiego z 1903 roku ujmują go w otoczeniu raz faunów, raz chochołów i zimorodka. We wskazanych obrazach przedstawione postaci ulegają podszeptom zjaw. W „Portrecie Wojciecha Kossaka z Belloną” artysta posłużył się alegoryczną figurą rzymskiej bogini wojny, chcąc dać wyraz profesji Kossaka – malarza batalistycznego, ale także wskazać na los artysty, który zmaga się z przeciwnościami historii. W 1902 roku Kossak zrezygnował z pracy dla cesarza Wilhelma II w Berlinie po jego antypolskim wystąpieniu. Bellona symbolizuje rodzenie się uczuć patriotycznych i przymus walki przeciw ciemiężycielowi. W wizji Malczewskiego malarz to rycerz w służbie ojczyzny i sztuki.
Biogram artysty
W latach 1872-75 i 1877-79 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki oraz w latach 1876-77 u Henri Ernesta Lehmana w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Na formację artysty wpłynęły liczne podróże do Paryża, Monachium, Wiednia, Włoch, Grecji czy Turcji. Istotnym źródłem inspiracji Malczewskiego był rodzimy folklor, polska literatura i historia, także tradycja biblijna i mitologiczna. Stale podejmował wątki patriotyczne i mesjanistyczne, egzystencjalne, autobiograficzne oraz dotyczące dylematów artystycznego tworzenia. Uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa polskiego symbolizmu wsławił się też jako wybitny pedagog. Wykładał malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1896-1900 i 1910-1921), a w okresie 1912-1914 pełnił funkcję jej rektora. W 1897 roku został członkiem-założycielem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Twórczość Malczewskiego był wielokrotnie prezentowana poza granicami kraju, doceniana i nagradzana, m.in medalami na międzynarodowych wystawach w Monachium (1892), Berlinie (1891) i Paryżu (1900).

ID: 64281

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Tak, rozumiem