Wojciech Prażmowski

O artyście

(ur. 1949)
Fotografik. W latach 1972-74 studiował w Škole Vytvarnej Fotografie w Brnie (dyplom w 1974 r.). Działalność w zakresie fotografii rozpoczął w latach 70. od fotografii metaforycznej, ale z wpływami konceptualnymi. W II połowie lat 90. tworzył foto-obiekty. W 1995 roku rozpoczął wykonywanie serii HOMMAGE A... poświeconej wybitnym twórcom XX wieku. W końcu lat 90 - tych artysta sięgnął do dokumentu fotograficznego, czego podsumowaniem jest książka BIAŁO-CZERWONO-CZARNA (1999 r.) opowiadająca o Polsce lat 90 - tych. Od początku XXI wieku stosuje połączenie fotografii barwnej z koncepcją dokumentu fotograficznego.