Wacław Sporski

O artyście

Jest Białorusinem polskiego pochodzenia. Należy do Towarzystwa Polskich Plastyków na Białorusi. Ukończył uczelnię im. Glebowa w Mińsku.