Stanisław Feliks Jasiński

O artyście

(1862 Ząbków na Podlasiu - 1901 Puteaux)
W latach 1863-1871 przebywał w Belgii, a następnie od 1871 r. w Krakowie, gdzie uczył się rysunku u E. Lepszego. Od 1880 r. lub 1881 r. studiował malarstwo w Brukseli pod kierunkiem M. van Alphena. Po roku wyjechał do Paryża, gdzie wstąpił do Academie Julian. W 1889 r. został uhonorowany złotym medalem I klasy na wystawie Blanc et Noir w Paryżu. W 1900 r. otrzymał złoty medal na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Według J. Jaworskiej, Jasiński należał do najwybitniejszych odtwórczych grafików w Europie.