Rafał Kapica

O artyście

(ur. 1980, Pyskowice)
Studia w pracowni malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki równolegle z takimi osobami jak: Daniel Krysta czy Łukasz Huculak, utorowały i ukształtowały rozumienie i postrzeganie malarstwa, będąc projektantem graficznym, dziś do niego chętnie powraca. Mimo że karierę zawodową związałem z graphic design, moje obrazy znalazły się w kilku prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Wnikliwa analiza sztuki, w pracowni o najwyższej renomie w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, podkreśla fakt, że miasto Wrocław zakupiło jedno z moich płócien, aby podarować kanclerzowi Republiki Federalnej Niemiec, Gerhardowi Fritz Kurt Schröderowi podczas spotkania grupy Wyszechradzkiej w 2003 roku.