Paweł Łącki

O artyście

(ur. 1970)
Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Autor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą (głównie w Japonii), uczestnik międzynarodowych plenerów. Natura stanowi główną inspirację artysty, swoje liczne pejzaże często tworzy on w plenerze. Stylistyka jego obrazów, uwidaczniająca rolę światłą w kształtowaniu koloru, nawiązuje do impresjonizmu.