Paweł Dunal

O artyście

(ur. 1978)
Student Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia prof. Jarosława Modzelewskiego). Związany z galerią m2 [m kwadrat] w Warszawie.