Łukasz Huculak

O artyście

(ur. 1977, Rzeszów)

Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której prowadzi pracownię malarstwa i kieruje Międzywydziałowymi Studiami Doktoranckimi. Zaczynał od monochromatycznych martwych natur. Po okresie fascynacji renesansowym prymitywizmem i architektoniką wnętrz aktualnie skupiony na motywie czaszki i wąsko kadrowanego detalu. Interesuje się ułomnością i fragmentarycznością, wykorzystuje estetykę form „niepełnowartościowych”: szkicu, destruktu i non finito.