Krystyna Nowakowska

O artyście

(ur. 1953, Rzeszów)
Studia; 1973-1979 ASP w Krakowie u J. Bandury.
Uprawia rzeźbę - szczególnie formy unikatowe, kameralne, tworzone w technice traconego wosku, także malarstwo.