Katarzyna Karpowicz

O artyście

(ur. 1985 r., Kraków)

W 2010 roku ukończyła studia na wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom zrealizowała w pracowni Prof. Leszka Misiaka. Zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych, oraz kilkadziesiąt zbiorowych w kraju i za granicą. W 2017 i 2018 roku została wyróżniona drugim miejscem w rankingu Kompas Młodej Sztuki.