Edyta Duduś

O artyście

(ur. 1975, Wrocław)
Artystka wizualna, malarka, badaczka, doktor sztuki. W 2023 trzymała stopień doktora sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom magistra sztuki uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Wcześniej zrealizowała także studia podyplomowe z zakresu psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz inne studia magisterskie. Pracuje w różnych mediach: malarstwo, video, instalacje. Przeprowadza eksperymenty badawcze na sobie i odbiorcach sztuki, przyjmując rolę artystki, badaczki i badanej, wykorzystując narzędzia z nauk humanistycznych i społecznych, zaimplementowane w pole sztuki. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w kraju i poza jego granicami (m.in. Belgia, Francja, USA). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), finalistka w konkursach malarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obrazy autorstwa Edyty Duduś znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji i Niemczech.