Alfons Mazurkiewicz

O artyście

(1922 Düsseldorf - 1975 Wrocław)
Malarz związany przez całe życie ze środowiskiem wrocławskim twórczym. W 1953 roku ukończył studia we wrocławskiej PWSSP, gdzie był m.in. uczniem Emila Krchy i Eugeniusza Gepperta; dyplom uzyskał w 1953 roku. Od roku 1964 pracował tam jako pedagog. Założył wrocławską "Grupę X". Brał udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale (1955). Otrzymał tam nagrodę za obraz Zima w Kocich Górach, przesycony liryzmem spod znaku Paula Klee. Tworzył kompozycje abstrakcyjne, w których przedstawiał dynamiczną wizję natury. Obrazy jego charakteryzuje gęsta, niemal reliefowa materia malarska tworząca falujące kręgi i formy wypełniające przestrzeń płótna. W 25 rocznicę śmierci artysty Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Galeria BWA Awangarda i Galeria Stara w Lublinie zorganizowały dużą wystawę dzieł Mazurkiewicza.