Post-War & Contemporary

Post-War & Contemporary

About Department

The post-war avant-garde in Poland featured many outstanding artists. However, the greatest success - especially in the international arena - was achieved by artists who went far beyond figurative art, often challenging the medium of painting. Non-representative art by such artists as Wojciech Fangor, Ryszard Winiarski, Edward Krasiński and Roman Opałka is of great interest to art lovers and collectors all over the world.

A painting by Tomasz Tatarczyk worth 200 thousand zlotys, which almost ended up in a garbage can or a work by Wojciech Fangor, which achieved a record price of 4.7 million zlotys, are two different auction stories of DESA Unicum. However, they both show that today the works of post-war artists are in demand by collectors.

The Classics of Post 1945 Avant-Garde is a regular auction which features the works of the most important post-war artists. Among the many leading artists there are: Jerzy Nowosielski, Henryk Stażewski, Julian Stańczak, Andrzej Wróblewski, Zdzisław Beksiński, Teresa Pągowska, Maria Jarema, Jan Tarasin, Jan Lebenstein, Edward Dwurnik, Erna Rosenstein, Stanisław Fijałkowski or Tadeusz Kantor.

Press

19 May 2022
WIZJONERZY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – NAJWIĘKSZE IKONY ...
Słynne czerwono-zielone prace Jana Dobkowskiego, niewystawiane dotąd płótno Jana Tarasina czy dzieła światowych ikon op-artu: Wojciecha Fangora, Tadasky'ego i Victora Vasarely'ego – już 26 maja w Warszawie odbędzie się druga ...
22 February 2022
PLEJADA GWIAZD AWANGARDY W DESA UNICUM
Sensacyjne pop-artowe prace Jana Dobkowskiego, namalowane tuż przed tragiczną śmiercią obrazy Jerzego "Jurrego" Zielińskiego, imponujący informel Tadeusza Kantora, hipnotyzująca "błękitna fala" Wojciecha Fangora, op-artowe abstrakcje Victora Vasarely'ego oraz wybitnej klasy ...
03 December 2021
Record contemporary art auctions
Fifty million PLN – this was the turnover of three Contemporary Art auctions at DESA Unicum. At one of them, for the first time in Poland, an NFT work was ...