Wladyslaw Czachorski

About artist

(1850 - 1911)
W latach 1866-7 studiował w Klasie Rysunkowej w Warszawie oraz w Akademii w Dreźnie. Naukę kontynuował w latach 1869-73 w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Hermanna Anschütza, Alexandra von Wagnera i Karla Theodora von Piloty. W 1879 zamieszkał w Monachium, gdzie wykładał w tamtejszej Akademii. Wystawiał m.in. w Berlinie, Dreźnie, Wiedniu i TZSP w Warszawie. Przyjaźnił się z Władysławem Szernerem. Pozostawał pod wpływem monachijskiego akademizmu. Tworzył kompozycje figuralne o tematyce buduarowo-salonowej. Malował sceny rodzajowo-historyczne, pejzaże, portrety, martwe natury, kwiaty oraz obrazy o tematyce szekspirowskiej.