Stanislaw Stefan Jackowski

About artist

(1887 - 1951)
W latach 1909 - 11 studiował rzeźbę krakowskiej AKS u Konstantego Laszczki i jednocześnie historię na UJ. Studia rzeźbiarskie uzupełniał w Paryżu - na przełomie 1911/12 - w pracowni, m.in. F. Colarossiego. Po powrocie do kraju mieszkał na stałe w Warszawie. Od 1915 roku był członkiem TPSP, a także członkiem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Rzeźba. We Francji przebywał ponownie w latach 1923 - 26. Po drugiej wojnie światowej, podczas które uległy zniszczeniu jego dwie pracownie warszawskie, zamiszkał w Katowicach. Wystawiał w Paryżu (1911 r.), Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. W 1926 roku jego popiersie 'Młodość' zakupiono do Muzeum Luksemburskiego w Paryżu. Tworzył portrety, kompozycje figuralne i alegoryczne oraz rzeźby nagrobne i pomniki.