Anna Michalewicz

About artist

(b. 1986)
Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł magistra w pracowni prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa uzyskała w 2012.