hybrid

March 9, 2022, 7 p.m.

Charity Auction For Ukrainian Refugees

WARSZAWA

Termin zgłaszania obiektów: 4 March 2022

Auction date & place
9 March 2022 7 PM CET

WARSZAWA

Consignments deadline
4 March
consign an item
kod aukcji:
1041ACH042
W świetle ostatnich wydarzeń podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu aukcji DESA Unicum na rzecz wsparcia osób z Ukrainy, które przybywają na terytorium Polski. Wierzymy, że każdy może pomóc, dlatego chcemy wykorzystać nasze umiejętności, by nieść realne wsparcie. Zebrane środki finansowe w całości zostaną przekazane na działania Fundacji Ocalenie.

Działania Fundacji obejmą pracę na pierwszej linii wsparcia – podstawowa pomoc socjalna i integracyjna nowo przybyłym osobom. Celem jest stała obecność w punktach recepcyjnych i zapewnianie natychmiastowej pomocy osobom tam rejestrowanym, również na przejściach granicznych, gdzie trwają działania Fundacji. Organizacja zapewni pomoc psychologiczną i prawną w Warszawie, Łodzi i Łomży, gdzie znajdują się Centra Pomocy Cudzoziemcom prowadzone przez Fundację Ocalenie. Lista działań zostanie poszerzona w miarę rozwoju sytuacji.

Sale coordinator

Editorial of catalogue

Results ()

Author
Object type
Technique
Sorting