Soter Jaxa Malachowski

About artist

(1867 - 1952)
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Florian Cynka, Izydora Jabłońskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Od roku 1894 w kontynuował studia artystyczne w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grocholskiego w Monachium, gdzie mieszkał do 1901 roku. W roku następnym powrócił do kraju i osiadł na stałe w Krakowie. Wielokrotnie podróżował do Włoch. Twórczość artysty obejmuje przede wszystkim malarstwo pejzażowe. Dla malarskiej twórczości Jaxy charakterystyczne są zwłaszcza pejzaże morskie i nokturny. Artysta brał udział w wielu wystawach - w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie, w Salonie Krywulta w Warszawie, w TPSP we Lwowie, w Łodzi, Poznaniu, Lublinie. Prace Jaxy-Małachowskiego znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz kolekcjach prywatnych.