NeSpoon

About artist

(b. 2009)
Jako artystka narodziła się w 2009 roku. Działa na pograniczu street artu, ceramiki, rzeźby i malarstwa. Jak mówi, tworzy sztukę pozytywną, zajmuje się pozytywnymi emocjami. W swoich działaniach komentuje nieraz wydarzenia społeczne i polityczne, które uważa za istotne. Większość jej prac zawiera wzory tradycyjnych koronek, odciskane w glinie lub malowane na ścianach.