Contemporary Graphic Art, Prints And Multiples (results)
19 May 2020 8:30 PM CET

Izabella Gustowska (b. 1948)
"Relative Similarities XVII", 1981
Hammer price: 10,000 PLN
LOT number
229
Izabella Gustowska (b. 1948)
"Relative Similarities XVII", 1981

Hammer price: 10,000 PLN

mixed media/paper, 154.5 x 59.6 cm
signed, dated and described on reverse: 'tech mixte 2/10 EDITIONS 10 Isabella Gustowska 1981 | DIMENSION 151/50 cm | Les traits de relatifs de la ressemblances XVII | tech mixte 2/10'
described: 'Les traits de relatifs de la ressemblances XVII | tech mixte 2/10'
ID: 61831
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Literature
  • Izabella Gustowska, Pamietam jak.. Pamietam, ze... Wybor prac 1977-1996, National Gallery of Art in Sopot, Sopot 2015, p. 100.
Exhibited
  • Izabella Gustowska, Relative Similarities I, National Museum, Wroclaw 1986
  • Izabella Gustowska, I remember how.. Remember, that... Selection of work 1977-1996, National Gallery of Art in Sopot, Sopot 2015
More information
Izabella Gustowska jest artystką wszechstronną, która operuje rozmaitymi mediami, uważana jest za prekursorkę nowych mediów, zajmuje się także malarstwem, grafiką, fotografią i rzeźbą. Prezentowana praca jest wynikiem eksperymentów z każdą z tych form sztuki, które przenikają się i uzupełniają. Artystka mawia, że „Życie moje to jedna praca” i ta sentencja odnosi się zarówno działań artystycznych, jak i realizowanych zadań kuratora wielu istotnych wystaw sztuki kobiet, jak i działalności pedagogicznej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Organizowane przez nią ekspozycje jeszcze w początkach dekady lat 80. według słów Pawła Leszkowicza były „manifestacją wolności i niezależności myślenia” (Paweł Leszkowicz, [w:] Izabella Gustowska. Pamiętam jak… Pamiętam, że…Wybór prac 1977-1996, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2015, s. 28). Pomimo, że wystawy te podówczas nie były otwarcie nazywane feministycznymi, stanowiły podwaliny historii sztuki pisanej i tworzonej przez kobiety. Prezentowane obiekty pochodzą z cyklu „Względne cechy podobieństwa”, który artystka realizuje od 1979 roku i którego wybrane obiekty prezentowane były na prestiżowej wystawie w ramach weneckiego Biennale w 1988, zbierając pochlebne opinie krytyków. Zarówno ten cykl, jak i cała twórczość artystki od wielu lat oscylują wokół wizerunku kobiety, problemów zarówno tożsamości, jak i cielesności. Na cały cykl, tworzony przez niemalże pięć lat, składają się bardzo różnorodne prace, którym raz bliżej jest do fotografii, innym razem stanowią obiekt rzeźbiarskie, łączące w sobie rysunek, malarstwo. Gustowska swoją pracę traktuje jako niekończący się, narastający proces, w którym żaden stworzony przez nią obiekt nie może być traktowany jako samodzielny byt, ponieważ zawsze funkcjonuje w dialogu z jej przeszłym, ale i przyszłym dorobkiem. Podwójne akty są tworzone w oparciu o fotografię przetworzoną z auto-offsetu i następnie skorygowane, można w nich dostrzec fascynacje artystki swoimi modelkami. Sytuacje uchwycone przez obiektyw aparatu są zaaranżowane, tak aby wydobyć dualizm, zarówno w aparycji modelek, jak i w ich osobowości. Artystka bada nie tylko relacje między dwoma kobietami, bliźniaczkami Wichną i Hanką, które znajdują się na pierwszym planie, ale także ich emocjonalne stany. W tle ostry cień zarysowany na ścianie staje się także integralnym elementem kompozycji, wyłaniającym się zza postaci tworzy ich alter-ego. Fotografie cechuje malarskość, celowe przekontrastowanie odrealnia całą scenę, ciała młodych kobiet deformuje silny światłocień podkreślający tajemniczość i złożoność kobiecej natury. Owe rozważanie dotyczące identyczności i podwójności, które znajdują swoje odbicie w formie wizualnej prac są również istotnym elementem filozofii artystki. Gustowska podkreślała, że dualizm, jej nieodzowną częścią natury każdej jednostki. Motyw zarówno bliźniąt, jak i cienia, jako elementu ludzkiej osobowości ma długą tradycję literacką, ale pojawił się także w koncepcjach psychologicznych Zygmunta Freuda jak i Carla Junga. W twórczości Izabeli Gustowskiej przebrzmiewają echa surrealizmu, z jego fascynacją marzeniami sennymi, zjawiskami niesamowitymi i paranormalnymi oraz niekontrolowaną podświadomością i możliwościami jakie niesie psychoanaliza. W swych pracach artystka prowokuje sytuacje cechujące się niejednoznacznością oraz poszukiwaniem metafizyki i relatywizmu tkwiących w pozornie banalnych zjawiskach.