ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
24 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3,500 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
47

Cena wylicytowana: 3,500 PLN

akryl/płótno, 108,5 x 58,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'piotr młodożeniec 19 | 'dwa piony' | akr/pł | [monogram artysty oraz wskazówka montażowa] '19'
ID: 83331
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.