ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
24 marca 2020 godz. 19:00

Piotr Młodożeniec (ur. 1956, Warszawa)
"Kompozycja z pionowymi pasami", 2016
Cena wylicytowana: 3,500 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
46
Piotr Młodożeniec (ur. 1956, Warszawa)
"Kompozycja z pionowymi pasami", 2016

Cena wylicytowana: 3,500 PLN

olej, akryl/płótno, 75 x 60 cm
sygnowany i datowany wzdłuż prawej krawędzi: 'PM '16'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'piotr młodożeniec | 'kompozycja z pionowymi | pasami | ol/ [nieczytelnie]/pł' oraz instrukcja montażowa
ID: 80185
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.