Szkło i porcelana - oferta Salonu Wystawowego Marchand
Od 27 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017

Autor nieznany
Patera w kształcie muszli, 2 poł. XX w.
Cena: 200 zł
Numer obiektu
26
Autor nieznany
Patera w kształcie muszli, 2 poł. XX w.

Cena: 200 zł

forma/szkło, 10,5 x 36 x 23 cm
szkło sodowe, ręcznie formowane, barwione w masie, dekoracja malowana
ID: 47205