Szkło i porcelana - oferta Salonu Wystawowego Marchand
Od 27 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017

Para salaterek
okres międzywoj.
Huta Szkła "Niemen", Autor nieznany
Cena: 400 zł
Numer obiektu
19
Para salaterek
okres międzywoj.
Huta Szkła "Niemen", Autor nieznany

Cena: 400 zł

forma/szkło, 11,5 x 26,5 cm
szkło sodowe, prasowane
ID: 44468