Szkło i porcelana - oferta Salonu Wystawowego Marchand
Od 27 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017

Cena: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena: 400 zł

porcelana, 21 x 41 cm
na spodzie znak wytwórni: 'Royal Dux' oraz wycisk: '462 II | 56'
ID: 37851