Rafał Malczewski. Pejzaże
Od 31 lipca 2017 do 22 sierpnia 2017

Cena: 200 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena: 200 000 zł

olej/tektura, 100 x 70,5 cm
ID: 1311
Pochodzenie
  • D. A. Rempex, 2009
  • kolekcja prywatna
Wystawiany
  • Rafał i Jacek Malczewscy, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, marzec-maj 2011
Więcej informacji
Dorota Folga-Januszewska, omawiając kolejarski epizod w twórczości Malczewskiego, pisała: "Fascynacja koleją nie była niczym szczególnym w sztuce końca XIX i pierwszych dekad XX wieku, ale o ile futurystów i ekspresjonistów fascynował ruch, wielkie maszyny, pęd, zatracenie - anarchia sielskiego pejzażu - o tyle Malczewski delektował się w tych tematach melancholią, pustką, zbliżając się niekiedy do atmosfery magicznego realizmu. Mimo reminiscencji z dzieciństwa i tłumaczenia nimi fascynacji kolejowymi światami trudno nie dostrzec wpływu, jaki wywarła na niego wydana po niemiecku w Berlinie i Wiedniu książka Rohra wprowadzająca termin magicznego realizmu jako następstwa ekspresjonizmu. Jej oddziaływanie na artystów w Europie Środkowej było znaczne, odegrała rolę katalizatora, przyspieszającego ukierunkowanie wielu różnorodnych postaw w stronę nowej przedmiotowości (Neue Sachlichkeit). Znał tę publikację zapewne także Witkacy, przypisywane przez niego Malczewskiemu pojęcie hiperrealisty ujawnia wpływ dyskutowanej wówczas szeroko publikacji" (D. Folga-Januszewska, Rafał Malczewski i mit Zakopanego, Warszawa 2006, s. 157).