Rafał Malczewski. Pejzaże
Od 31 lipca 2017 do 22 sierpnia 2017

Cena: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Cena: 8 000 zł

akwarela/papier, 31 x 23 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Rafał Malczewski | Rio - 1944'
ID: 48089
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.