Projekt o nieznanym tytule
Od 24 lipca 2018 do 11 sierpnia 2018

Cena: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena: 48 000 zł

tempera/płótno, 135 x 160 cm
ID: 62084