Projekt o nieznanym tytule
Od 24 lipca 2018 do 11 sierpnia 2018

Cena: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena: 7 000 zł

olej/płótno, 85 x 100 cm
ID: 62073
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.