Projekt o nieznanym tytule
Od 24 lipca 2018 do 11 sierpnia 2018

Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Co? Księżyc w pełni oświetla miejsce Zagłady, Czym? Drukowaniem", 2015 r.
Cena: 85 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Co? Księżyc w pełni oświetla miejsce Zagłady, Czym? Drukowaniem", 2015 r.

Cena: 85 000 zł

tempera/płótno, 230 x 180 cm
ID: 62087