Kwiaty w malarstwie
Od 31 lipca 2017 do 22 sierpnia 2017

Cena: 6 300 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena: 6 300 zł

olej/płótno, 61 x 46 cm
sygnowany l.d.: 'Schreter'
ID: 41122
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.