Kwiaty w malarstwie
Od 31 lipca 2017 do 22 sierpnia 2017

Cena: 3 100 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena: 3 100 zł

olej/tektura, 17 x 17,8 cm
sygnowany p.d.: 'ŻEROMSKA'
ID: 50346
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • prezent od autorki
Opinie
  • do obrazu dołączona pocztówka z odręczną dedykacją autorki