Cienie Reliefów
Od 11 lipca 2018 do 18 sierpnia 2018

Cena: 24 000 zł
Numer obiektu
35

Cena: 24 000 zł

inna/drewno polichromowane, 100 x 70 cm
na odwrociu nalepka Biura Wystaw Artystycznych Katowice
relief, drewno polichromowane, karton/płyta pilśniowa i paździerzowa
ID: 61865
Literatura
  • LITERATURA:
  • Zdzisław Stanek, Katalog zbiorów Muzeum Historii Katowic,
  • Katowice, 2017, s. 24 (il.)
Wystawiany
  • WYSTAWIANY:
  • Zdzisław Stanek, Nieustające odkrywanie, Muzeum Historii Katowic, Katowice, 9.11.2017-2.04.2018