Cienie Reliefów
Od 11 lipca 2018 do 18 sierpnia 2018

Radosław Sowiak (ur. 1950, Łódź)
"Roboty wykończeniowe", 2018
Cena: 8 000 zł
Numer obiektu
47
Radosław Sowiak (ur. 1950, Łódź)
"Roboty wykończeniowe", 2018

Cena: 8 000 zł

akryl, relief/sklejka, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'R. SOWIAK 2018 ROBOTY WYKOŃ- | CZENIOWE | AKRYL'
ID: 61650