Cienie Reliefów
Od 11 lipca 2018 do 18 sierpnia 2018

Cena: 62 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena: 62 000 zł

akryl, relief/płyta, 34 x 34 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'nr 21 - 1978 | H. STAŻEWSKI'
ID: 61862
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • LITERATURA:
  • Henryk Stażewski (1894 1988), katalog wystawy Rilievi e dipinti 1958/1987 [teksty: Giulio Andreotti, Enrico Crispolti, Janina Ładnowska, Marek Rostworowski, Ryszard Stanisławski] Galeria Spicchi dell’Est, Roma 2.12.1991-8.02.1992, Rzym 1992, s. 90 (il.)
Wystawiany
  • WYSTAWIANY:
  • Henryk Stażewski (1894 1988), Rilievi e dipinti 1958/1987, Galeria Spicchi dell’Est, 2.12.1991-8.02.1992, Rzym; Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi