Cienie Reliefów
Od 11 lipca 2018 do 18 sierpnia 2018

Cena: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena: 8 500 zł

akryl/płyta, 43 x 43 x 2 cm (w świetle oprawy)
signed on the reverse
MDF, 36 elementów 6 x 6 cm
ID: 61582
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.