Cienie Reliefów
Od 11 lipca 2018 do 18 sierpnia 2018

38

Cena: 23 000 zł

relief/blacha, 85 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Krystyn Zieliński ŁÓDŹ ul. Krzemieniecka 6a M.II.67'
na odwrociu naklejka wywozowa z DESY z opisem obrazu i destynacją: 'Musée des Beaux Arts, La Chaux de Fonds'
ID: 46016
Literatura
  • Krystyn Zieliński. Obrazy metalowe 1960 1967, katalog wystawy w Galerii Olimpus w Łodzi i w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Łódź 2007, s. 32 (il.) s. 39 (wykaz prac)
Wystawiany
  • Krystyn Zieliński. Obrazy metalowe 1960 – 1967, Galeria Olimpus, Łódź, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2007
  • Art Polonais Contemporain. Peinture, tapisserie, affiches, gravure. La Chaux de Fonds, Musée des Beaux Arts, 1967
Więcej informacji
„Malowane metalem” obrazy Krystyna Zielińskiego (określenie, którego użył Aleksander Wojciechowski), to prace wyrosłe na gruncie malarstwa gestu i materii. Zieliński wykorzystywał w swoich obrazach wyselekcjonowane przedmioty codziennego użytku, które tworzyły starannie przemyślane i rytmiczne kompozycje. I w ten sposób pojawiały się u Zielińskiego pokryte patyną elementy sztućców, za obrus służył zespawany lub pokryty nitami kawałek metalu. Pojawiały się też kompozycje bardziej abstrakcyjne, bez elementów odnoszących się do rzeczywistości, operujące kontrastem między powierzchnią gładką a fakturalną – czego przykładem jest prezentowana praca. Artysta stosował też motywy geometryczne, umieszczając na swoich pracach uzyskane z dna okrągłej puszki koła lub linie proste, uzyskiwane poprzez równoległe spawanie kawałków drutu czy gwoździ. Każda praca Zielińskiego to odkrywanie nowego świata zbudowanego na nieoczywistym połączeniu kawałków blachy i przedmiotów z pozoru nieatrakcyjnych – starych, zardzewiałych, pokrytych patyną, niekompletnych. Prace artysty mają w swoją narrację wpisany upływ czasu, co sprawia, że starzeją się w niezwykle godny i naturalny sposób. Zachowały swoją dekoracyjność, a dodatkowo tak jak „podkreślały wówczas, podkreślają i dziś ogromne możliwości pozamalarskich środków wypowiedzi” (Włodzimierz Nowaczyk, Krystyna Zielińskiego obrazy malowane metalem, [w:] Krystyn Zieliński. Obrazy metalowe 1960-1967, katalog wystawy, Galeria Olimpus w Łodzi i Galeria Arsenał w Poznaniu, Łódź 2007, s. 5).