Cienie Reliefów
Od 11 lipca 2018 do 18 sierpnia 2018

Cena: 20 000 zł
Numer obiektu
19

Cena: 20 000 zł

akryl, inna/płyta pilśniowa, 65 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'D. Lewandowska | 1973'
nić
ID: 61585