Andrzej Żygadło. Zapis

Termin wystawy:
Miejsce wystawy:
Godziny otwarcia:
Zapisywać można wspomnienia, emocjonalne okruchy otaczającej nasz rzeczywistości. Zapis to historia, do której można wrócić, którą przywołujemy. To swoista relacja wydarzeń przeszłych, które w momencie dokonania zapisu należą już do historii. Zapis to przemijanie, to kruchość pamięci. Obie te cechy stanowią jeden z motywów przewodnich w twórczości Andrzeja Żygadły.
Jednym z głównych bodźców  w twórczości artysty jest przemijanie. Na wystawie „Zapis” prezentowanych jest 10 prac, z czego znaczna większość nawiązuje do ludowych zainteresowań artysty. Prace Żygadły to połączenie polskiej tradycji ludowej z tradycją prawosławną – to przedstawienie świata, który przeminął, o którym często świadomie nie chcemy pamiętać. To zmurszałe cerkwie, dawne obrządki, które stały się jedynie strzępami dawnych historii.
Prace Żygadły zdają się przypominać swoisty kolaż, nie tylko pod względem stylistycznym, ale także formalnym. Perfekcyjnie, dokładnej malowane sylwetki ludzkie silnie kontrastują z pustym, płaskim tłem prac, co przypomina wyklejanki, kolaże złożone z dawnych zdjęć. Patrząc na świat przedstawiony przez artystę mamy wrażenie, że patrzymy na świat niekompletny, zdefragmentaryzowany. Nie znaczy to jednak, że świat Żygadły jest niekonsekwentny – artysta opowiada spójną historię, podejmowane przez niego działa są zdecydowanie konsekwentne. „Zapis” uzupełnia także cykl portretów nagrobnych. Cztery podobizny kobiet, pierwiastka  żeńskiego, który przeminął. Część kobiet patrzy wprost na widza,  śmiało przypominając o swoim jestestwie.
Żygadło przywraca do życia zapomniany, traktowany marginalnie, fragment historii. To współczesna próba wskrzeszenia, zapis tego, co przeminęło.
Maja Wolniewska

Lista obiektów (10)

Autor
Typ obiektu
Technika
Sortowanie